syndrom-hybris-syndrom-mocenske-pychy-priznaky-projevy-symptomySyndrom hybris (anglicky syndrome hybris) je pojem, který byl poprvé užit britským politikem a psychiatrem Davidem Owenem, který se dlouho zabýval vlivem nemocí na rozhodování vrcholných politiků. Toto onemocnění je spojeno jak s osobou člověka, tak s určitou funkcí. Syndrom hybris zde představuje jakousi "zpupnost z povolání" a je neoddělitelně spjat s držením a výkonem moci.

___

___

Vlastní příčinu si tedy lze představit jako vznik závislosti na moci, jejíž podstata se velmi podobá např. závislosti na alkoholu. Je-li jedinec moci zbaven, syndrom obvykle odeznívá. Podle Owena trpěly syndromem hybris tito vrcholní politikové: George W. Bush, Tony Blair, Margaret Thatcherová, Neville Chamberlain, Theodore Roosevelt ad. U nás vykazují jisté rysy podobné syndromu hybris např. Václav Klaus, David Rath a mnozí další.

Léčba: tento syndrom obvykle samovolně odezní po odnětí moci ve vrcholných funkcích. Vhodná též pomoc psychologa, psychoterapie, socioterapie. Sám Owen zde veřejnosti doporučuje otevřenost v informování o této nemoci politiků, která přispěje k její lepší kontrole.

Jak se projevuje syndrom hybris – příznaky, projevy, symptomy

  • nabití neadekvátně velikého seběvědomí

  • ignorování názorů a rad svého okolí

  • postupně paušální zavrhování ostatních názorů a rad

  • typická troufalost vzpříčit se daným skutečnostem

  • neuznání vlastní chyby

  • hlavním rysem je neschopnost měnit směr politiky, protože by  k tomu bylo nutné přiznat chybu

  • mocenská posedlost

  • nutkavá potřeba omezit v soutěži o zdroje vliv jiných mocenských elit, stejně jako vliv té části populace, jejíž podíl na moci je malý 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny