jak-se-projevuje-mnohocetna-porucha-osobnosti-priznaky-projevy-symptomyMnohočetná porucha osobnosti (anglicky multiple personality disorder) je vzácné psychické onemocnění nejasné etiologie (nejasné příčiny). Hypotetickou příčinou pro vznik oddělených identit je ochrana jedince před neúnosnou traumatizací především v dětství – traumatického zážitku si je následně vědoma pouze jedna z osobností. V anamnéze bývá zneužívání v dětství a asi u čtvrtiny jsou patologické EEG nálezy. Nejčastěji se objevuje v adolescenci. Má tendenci k chronickému průběhu.

___

___

Jak se projevuje mnohočetná porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

  • základní rys nemoci je existence dvou nebo více samostatných osobností u jednoho jedince, přičemž se projevuje vždy jen jedna

  • každá osobnost je kompletní, s vlastními vzpomínkami, chováním a preferencemi,

  • žádná ze dvou osobností nemá přístup ke vzpomínkám druhé osoby a téměř nikdy si jedna druhou neuvědomuje,

  • změna z jedné osobnosti do druhé je obvykle náhlá a je úzce spojena s traumatickými událostmi,

  • změny jsou často omezeny na dramatické a stresové události, nebo se vyskytují během sezení s terapeutem, která zahrnují relaxaci, hypnózu nebo odreagování.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny