narcismus narcisticka porucha osobnosti priznaky projevy symptomyNarcismus, narcistická porucha osobnosti (anglicky narcissistic personality disorder) je typ osobnosti, který svým chováním výrazně snižuje kvalitu života sám sobě nebo se jeho chování nachází za hranicemi očekávání společnosti nebo obojí. Vyznačuje se nabubřelým sebevědomím s pocitem oprávněnosti ke zneužití druhých a na druhou stranu přecitlivělostí ke kritice. Tato porucha osobnosti se častěji vyskytuje u mužů než u žen.

___

___

Příčina: vzniká kombinací dědičných faktorů, vlivem společnosti a traumatických zážitků z dětství (deptáním a ponižováním dítěte nebo naopak neustálým přehnaným chválením). Projevy se poprvé vyskytnou v pozdním dětství či adolescenci, jsou dlouhodobě stálé.

Diagnostika: diagnostická kritéria poruch osobnosti patří mezi nejobtížnější a nejkontroverznější kapitoly psychiatrické klasifikace. Diagnóza se stává jistou, až když terapeut (psychiatr) při přímém kontaktu pochopí hlubší psychické mechanismy pacienta.

Léčba, terapie: hlavní léčebnou metodou je dlouhodobá psychoterapie, která spočívá v postupném uvědomování si vlastního procesu myšlení a možnosti vystoupení z myšlenkových bludných kruhů. Terapeut pacientovi ukazuje iluze, které si o sobě pacient vytvořil a vede ho k toleranci kritiky a schopnosti sebeironie. Druhotně v léčbě mohou pomoci krátkodobě anxiolytika (léky proti úzkosti), dlouhodoběji antidepresiva.

 

Jak se projevuje narcismus, narcistická porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

 • sebezdůrazňování

 • pohrdavé vystupování

 • soutěživost

 • přeceňování vlastních úspěchů

 • očekávání, že bude považován za lepšího, než jsou ostatní (aniž by tomu odpovídaly výsledky jeho činnosti)

 • fantazírování o vlastním absolutním úspěchu, vlastní skvělosti a ideální lásce

 • přecitlivělost ke kritice

 • neustálé porovnávání se s jinými

 • využívání výsledků jiných osob k dosažení cílů vlastních

 • neschopnost se vžít do potřeb a pocitů jiných lidí

 • neschopnost připustit si city

 • uznání jako jediná motivace jeho činů

 • závist

 • zaměňování úspěchu s láskou

 • stoprocentní soběstačnost za každou cenu

 

Narcistismus, narcistická porucha osobnosti - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny