selektivni mutismus priznaky projevy symptomySelektivní mutismus (anglicky selective mutism) je náhlá neschopnost mluvit v pouze specifických situacích (mimo domov, ve škole, u lékaře, ve školce), zatímco v jiném prostředí mluvení nedělá problémy. Jedná se o formu bezpečnostního mechanismu, který je reakcí na v minulosti prožité trauma nebo na dlouhodobou frustraci.

___

___

Příčina: traumatizující situace (smrt blízkého člověka, nevhodné tresty, výsměch), rodinné faktory (výchovné fauly rodičů, strach z odloučení), osobnostní rysy (nízké sebevědomí, pocity viny), dlouhodobé působení stresu (nadměrná přísnost autorit, strach ze spolužáků, z trestu). Elektivní oněmění se projeví nejčastěji v období příchodu do školy, dvakrát častěji se vyskytuje u dívek.

Diagnostika je klinická, dle níže uvedených příznaků. Vyžaduje mezioborovou spolupráci dětského psychiatra, logopeda, foniatra, neurologa a dalších zúčastněných (rodičů, učitelů, dítěte).

Léčba vyžaduje služby foniatra či neurologa, kteří vyloučí možnou organickou příčinu. Dětský psychiatr vede psychoterapii, kde je účinná zejména skupinová terapie dětí s podobným problémem. Logoped napomáhá k obnovení mluvy. Důležité je nenutit dítě k mluvení.

 

Jak se projevuje selektivní mutismus - příznaky, projevy, symptomy

  • náhlé oněmění pouze v určitých situacích u dětí, které v jiných situacích mluvit umí

  • děti mladší 18 let

  • oněmění trvá alespoň 6 měsíců

  • úzkost

  • pocení

  • strach

  • stranění se kolektivu

 

Selektivní mutismus - ilustrační fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny