jak-se-projevuje-trans-tranz-stav-posedlosti-priznaky-projevy-symptomy-lecbaTrans (tranz) a stav posedlosti jsou poruchy identitiy a uvědomování si okolí. V cílené léčbě těchto duševních nemocí se uplatňuje dynamická psychoterapie, behaviorální terapie nebo hypnóza. Cílem léčebných postupů je v ideálním případě zpětná integrace dříve odštěpených součástí psychiky k vědomé oblasti dané osoby, což vede k vymizení příznaků a zlepšení celkové stability psychiky. Většina akutních konverzních poruch však odeznívá spontánně. Na místě je vždy podpůrná psychoterapie. Jak se projevuje trans a posedlost si můžete přečíst zde.

___

___

Jak se projevuje trans (tranz) - příznaky, projevy, symptomy

U transu dochází k dočasné ztrátě pocitu osobní identity a plného uvědomování si okolí. Většinou se objevují výrazné tělesné příznaky jako je náhlý kolaps, znehybnění, ztráta rovnováhy, ale i ječení, křik, pláč. Schopnost vybavit si vzpomínky na tyto události jsou zřídkakdy narušeny, pokud je přítomna amnézie, není úplná, ale střípkovitá. Patří sem pouze transy, které jsou nechtěné a které omezují obvykle každodenní činnosti. V některých kulturách, zejména primitivních, se objevují častěji. Obvykle se rozvíjí rychle, často v průběhu rituálního obřadu. Odeznívá spontánně.

Jak se projevuje stav posedlosti - symptomatologie

U stavu posedlosti postižený jedná jako by se ho zmocnila jiná osoba, duch, božstvo nebo „síla“. Může prezentovat zakázané myšlenky, účastnit se netypických sexuálně nebo agresivně laděných religiózních aktivit. Pozornost a uvědomování se mohou zúžit pouze na jeden nebo dva aspekty bezprostředního okolí. K obrazu mohou patřit omezené, opakované pohyby, postoje a projevy. U stavu posedlosti je oproti transu zpravidla přítomna plná amnézie na období, kdy byl jedinec „posedlý“.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny