senilni-starecka-demence-priznaky-projevy-symptomyStařecká demence je závažné degenerativní onemocnění projevující se změnami v mozkové tkáni. Jednoduše řečeno jde o úbytek vyšší mozkové činnosti, která se týká všech složek lidského chování a jejíž příčinou je postupný zánik nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let. Podle výzkumů trpí demencí dokonce až 5 % populace starší 65 let.

___

___

Neléčená demence již od samého začátku pacienty ohrožuje a postupně je společensky izoluje. Péče o seniory s demencí je pro jejich rodiny velmi namáhavá a psychicky náročná a mnohdy se tato situace stává prakticky nezvladatelnou.

Léčba: Toto onemocnění nelze vyléčit, lze však zpomalit jeho postup. Důležitá je prevence (neustále udržovat psychickou a fyzickou aktivitu, časté procházky, přiměřený sport, čtení knih a časopisů, luštění křížovek, účast při společenských událostech, kvalitní strava, nekouřit, omezit alkohol na minimum apod.), s výhodou psychoterapie, socioterapie. Farmakologicky zejména blokátory acetylcholinesterázy, nervové růstové faktory, zhášeče volných kyslíkových radikálů aj. Někdy je nutná až 24 hodinová péče denně. Existují různá centra, léčebny a střediska, která poskytují potřebnou péči dementním seniorům.

Jak se projevuje senilní, stařecká demence – příznaky, projevy, symptomy

 • "nenormální" chování

 • poruchy paměti - typické je zde tzv. vypadávání krátkodobé paměti (nemocný si není schopen vybavit, co v poslední době dělal či s kým mluvil apod.)

 • poruchy racionálního myšlení

 • poruchy správného úsudku a zhodnocení situace

 • porušené časoprostorové vnímání

 • pacienti bloudí po vlastním bytě

 • nepoznávání svých blízkých

 • pomalé nebo žádné reakce na podněty

 • únava, ospalost

 • časté změny v emoční hladině

 • typická náladovost - střídání euforie, depresí, apatičnosti či deliria

 • častá agresivita, někdy dokonce i fyzické napadání někoho v okolí

 • oslabování intelektu

 • mnohdy také chování "bez zábran" a porušování společenské konvence

 • nepřijatelné chování na veřejnosti

 • sobeckost, zlomyslnost

 • často tito lidé bez příčiny lžou a vymýšlejí si 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny