hospitalismus syndrom hospitalismu priznaky projevy symptomyHospitalismus (syndrom hospitalismu, anglicky hospitalism syndrome) je skupina příznaků, které se vyvíjejí vlivem dlouhého pobytu v nemocnici nebo podobném zařízení kvůli odloučení od rodiny. Významnou roli při vzniku hospitalismu má i nucená nečinnost. Čím je hospitalizace nemocného delší, tím je větší riziko jeho vzniku.

___

___

Při dlouhodobém pobytu v nemocničním zařízení je ovlivněna jak duševní stránka nemocného, tak i jeho tělesná stránka. Izolací nemocného od vnějšího světa se zužuje obsah jeho zájmů, zejména pokud nemá nemocný dostatek návštěv, není zvyklý číst, či se jinak kvalitně zaměstnat. Postihuje všechny věkové skupiny, ale častěji než dospělé postihuje děti. Náchylní ke vzniku hospitalismu jsou také staří lidé, a to pro jejich horší orientaci v novém prostředí.

Diagnostika - pro diagnostiku je základem přítomnost charakteristických projevů u hospitalizovaného pacienta. Definitivní zhodnocení je možné na základě vyšetření psychologem, ev. psychiatrem.

Léčba - zásadní je zde prevence rozvoje hospitalizmu. Nemocné udržujeme neustále v tělesné a duševní aktivizaci, omezujeme negativismus, udržujeme v dobré duševní pohodě. Velmi příznivým faktorem je zaměstnávání jako četba, rozhlas, kondiční cvičení, dále umožníme návštěvy, pokud to stav a podmínky dovolí. U dítěte je třeba co nejdříve navázat kontakt s mateřskou osobou, pak je hospitalismus reverzibilní (napravitelný).

 

Jak se projevuje hospitalismus, syndrom hospitalismu - příznaky, projevy, symptomy

 • nechutenství

 • poruchy spánku

 • celková povadlost

 • nezájem

 • únava

 • smutný výraz

 • regrese - návrat do nižšího vývojového období, ztráta již naučených návyků (typické pro děti)

 • stereotypní pohyby- cumlání prstů, pohyby hlavy, trupu apod. (u malých dětí a starých nemocných)

 • negativizmus- nereagování na pokyny personálu nebo provádění opaku

 • poživačnost- nemocný chce ze situace něco vytěžit, může lenošit, vyhnout se povinnostem apod. (u dětí i dospělých)

 • agresivní chování- verbální či fyzické

 • apatie, uzavřenost- odmítání kontaktu a komunikace s ostatními, nespolupráce

 

Hospitalismus, syndrom hospitalismu - fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny