spektrofilie-priznaky-projevy-symptomySpektrofilie (anglicky spectrophilia) je porucha, řadící se mezi parafilie. Jde o sexuální úchylku, kdy pacienta vzrušuje představa sexuálního styku s duchy. Obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku a mnohdy bývá provázena dalšími psychickými poruchami, zejména úzkostmi a poruchami příjmu potravy a závislosti na alkoholu a zneužívání návykových látek.

___

___

Diagnostika: diagnóza se provádí na základě níže uvedených příznaků. Mnohdy však není jednoduché ji stanovit, jelikož spolu s spektrofilií často pacienti trpí i jinými psychickými poruchami.
Léčba: během posledních 100 let došlo k významnému posunu v oblasti léčby. Jednak je možné použít farmakologickou léčbu a to pomocí selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), stabilizátorů nálady a jiných antidepresiv. A dále je možné využít psychoterapeutickou metody, konkrétně kognitivně behaviorální terapii či psychoanalýzu.

 

Jak se projevuje spektrofilie - příznaky, projevy, symptomy

  • sexuální vzrušení, které je vyvoláno představou styku s duchy

  • abnormální množství času stráveného přemýšlením o tomto styku

  • poruchy nálady

  • úzkost

  • poruchy stravovacích návyků

  • poruchy sebeovládání

  • pocit stresu, pocit viny a výčitky

  • sociální segregace

 

Spektrofilie - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny