rabbit-syndrom-priznaky-projevy-symptomyRabbit syndrom (anglicky rabbit syndrome) je stav vyvolaný po požití antipsychotika. Charakterizuje jej rytmický pohyb úst, respektive rtů, který připomíná pohyby žvýkání králíka. Odtud také pochází název rabbit syndrom. Tento pohyb je velmi charakteristický. Neúčastní se jej jazyk, pacient pohybuje pouze rty.
___
___

Obvykle jde o mimovolní pohyb, a jak již bylo uvedeno výše, je vyvolán dlouhodobým užíváním antipsychotik. Tento syndrom se vyskytuje asi u 2,3 - 4,4% všech pacientů léčených antipsychotiky.
Pacienti s rabbit syndromem jsou často špatně diagnostikovatelní. Většinou pacienti odcházejí s diagnózou tardivní dyskineze, což je také častá porucha způsobená užíváním antipsychotik, ovšem postihuje celé tělo. Pro diagnózu Rabbit syndromu je důležité zjistit, zda se při onom pohybu rtů zapojuje také jazyk, pokud ne, jedná se nejspíše právě o Rabbit syndrom.
Léčba králičího syndromu je založena na odnětí antipsychotické léčba, respektive výměna antipsychotické léčba, kdy vyměníme typická antipsychotika za antipsychotika atypická. Dále se podávají anticholinergika, která potlačují projevy. Obvykle vymizí po několika dnech od zahájení léčby.
Příznaky
• rytmický pohyb úst – periorální třes
• mimovolní činnost
• jemné pohyby
• bez zapojení jazyka

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny