pretrvavajici zmena osobnosti po katastroficke zkusenosti priznaky projevy symptomyPřetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti (anglicky enduring personality change after catastrophic experience) je alespoň 2 roky přítomná porucha vnímání sebe samotného a okolí, která nebyla přítomna před katastrofickou událostí. Vzniká po prožitku tak extrémního stresu (situace ohrožující život člověka, pobyt v koncentračním táboře, mučení, oběti terorismu, katastrofa, zajetí), že nemusíme k vysvětlení hlubokého účinku na osobnost brát v úvahu osobní zranitelnost člověka.

_

Změně osobnosti může také předcházet posttraumatická stresová porucha (PTSP).

Diagnostika: Diagnózu stanoví lékař (psychiatr) na základě přítomnosti a doby trvání níže uvedených příznaků.

Léčba, terapie: základem léčby je dlouhodobá psychoterapie, která spočívá v postupném uvědomování si vlastního procesu myšlení a možnosti vystoupení z bludných kruhů myšlenek, které záporně ovlivňují pacientův vztah k sobě a k okolí. Druhotně v léčbě mohou pomoci krátkodobě anxiolytika (léky proti úzkosti), dlouhodoběji antidepresiva.

 

Jak se projevuje přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti - příznaky, projevy, symptomy

 • nedůvěřivý postoj ke světu

 • nepřátelství

 • stranění se společnosti

 • pocit beznaděje a prázdnoty

 • pocit trvalého ohrožení

 • zvýšená podrážděnost

 • pocit, že se změnil

 • odcizení

 • otupělost

 • osobní nepohoda

 • zvýšená závislost na jiných

 • deprese

 • úzkost

 

Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny