ponorkova-nemoc-priznaky-projevy-symptomyPonorková nemoc (anglicky submarine syndrome, cabin fever) je pojem označující stav, který se objevuje mezi lidmi ve velmi úzkém kolektivu. Lidé jsou často v těchto kolektivech vázáni jeden na druhého a mnohdy není z této situace východisko.  Poprvé jsme se s ponorkovou nemocí mohli setkat u vojáků sloužících na ponorkách během druhé světové války.
___
___

Tito byli vystaveni dlouhodobému stresu a neměli šanci ze situace uniknout. Dnes se však s ponorkovou nemocí setkáváme v pracovních kolektivech či ve vztahu s partnerem. Vůbec nejhorší kombinací je pravděpodobně stav, kdy s partnerem pracujete ve stejném kolektivu a trávíte spolu 24 hodin denně. Často se také vyskytuje na vojně. Ponorkovou nemocí však můžete trpět také, pokud jste delší dobu sami a nemáte kontakt s okolím, jako třeba vězni či dlouhodobě nemocní.

Diagnostika je velmi obtížná a měli bychom ji nechat odborníkům. Je nutné ji odlišit od deprese.

Léčba je v podstatě psychoterapie, která lidem pomáhá vrátit se zpět do normálního života. Je rovněž možné využít pomoc farmakologickou a např. podávat antidepresiva či anxiolytika (léky proti úzkosti).


Jak se projevuje ponorková nemoc - příznaky, projevy, symptomy

  • hádky s osobami, se kterými je daný jedinec nucen sdílet prostor

  • zvýšená popudlivost

  • agresivita

  • deprese

  • sklony k násilí – týrání okolí

  • sebepoškozování

  • úzkost
Ponorková nemoc - obrázky, fotografieobrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny