jak-se-projevuje-autismus-autizmus-priznaky-projevy-symptomyPsychická porucha v raném dětství, při níž je vážně narušeno navazování kontaktu dítěte s okolím. Může mít různou škálu projevů od zjevné mentální retardace až po jedince se subtilními příznaky. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

___
___

Častěji se vyskytuje tato porucha u chlapců, může přetrvávat až do dospělosti a inteligence nemusí být narušena. Příčina autismu je neznámá, proto jeho určení bývá nepřesné (u dospělých v podstatě nemožné) a není jisté, zda tato porucha je vůbec existující porucha, nebo označení běžné dětské nekomunikativnosti a vzdoru.

 

Jak se projevuje autismus - příznaky, projevy, symptomy

 

 • děti v časném věku dávájí přednost v pozornosti předmětům nežli obličejům
 • vyhýbají se očnímu kontaktu
 • opožděný vývoj řeči či motorických schopností
 • pasivní chování v případě objímaní a mazlení
 • vyhledávání samoty
 • neumí interpretovat náklosnost k rodičům
 • nedokáží být empatičtí
 • "imaginární přátelé a světy"
 • neschopnost regulovat své jednání – neadekvátní reakce – zuřivost, sebepoškozování
 • vyžadují absolutní stálost svého prostředí, malá změna v rutině pro ně může být velmi rušivá (např. boty jsou jinde nebo jinak, věci na psacím stole ad.)
 • obtíže při učení se novým aktivitám
 • tělesná neobratnost
 • abnormálně vysoký nebo naopak nízký stupeň aktivity
 • monotónní až strojová intonace hlasu, děti mluví „jako dospělí“
 • echolálie - opakují vše, co slyší
 • potíže slyšet a rozumět ostatním v hlučném prostředí
 • repetitivními pohyby (stále se opakující stereotypní pohyby), označovanými jako sebestimulace
 • trvalé intenzivní nutkavé záliby (zajímá ho jen jedna věc - např. sudoku)

jak se chova autista

 


Aspergerův syndrom - příznaky, projevy

Je porucha autistického spektra, vyznačující se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti. Pri Aspergerově syndromu je však hloubka postižení zpravidla mírnější než při ostatních poruchách autistického spektra.

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny