silenstvi ve dvou folie a deux sdileny prelud indukovana psychoza priznaky projevy symptomyŠílenství ve dvou (folie a deux, sdílený přelud, indukovaná psychóza) je vzácný stav, kdy se vyskytnou bludy u člověka, který se jimi „nakazí“ při soužití s nemocným a bludy ovládaným člověkem. Chybí-li takovému člověku intenzivnější kontakt s jinými lidmi, přejímá od nemocného jeho vidění světa. Vzájemně se spolu utvrzují v bludném výkladu světa.

___

___

Taková indukovaná psychóza je častá ve dvojicích syna a matky, osaměle žijících manželů a byla známá pod francouzským názvem „folie a deux“. Indukce výjimečně může dostat epidemický charakter a indukované bludy se pak stávají patologií sociální. Mohou vést ke zdánlivě nepochopitelným činům například masovým sebevraždám členů sekty.

Diagnostika - diagnóza je stanovena na základě typických psychotických projevů. Následně po odloučení dojde většinou ke spontánní úpravě.

Léčba - léčba spočívá v oddělení a případné antipsychotické léčbě. Volbou je psychoterapie spolu s farmakoterapií.

 

Šílenství ve dvou - příznaky, projevy, symptomy

 • charakteristickým projevům předchází často
  • nevýkonnost
  • úzkost
  • mudrování
  • kolísavá deprese
 • zkreslení chápání skutečnosti
 • bludy
 • halucinace
 • podivné chování bez vztahu ke skutečné situaci
 • ztráta schopnosti rozpoznat skutečnost od vlastního
 • nesdílené a mnohdy nesdělitelné vidění světa
 • inkoherentní mluva
 • rozvolnění až rozpad myšlení

 

Šílenství ve dvou - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny