fetalni-alkoholovy-syndrom-fas-priznaky-projevy-symptomyFetální alkoholový syndrom (FAS, anglicky fetal alcohol syndrome) vzniká po dlouhodobé konzumaci alkoholových nápojů těhotnou ženou. Dochází k nepříznivému vývojovému ovlivnění plodu. V tomto případě ovlivňuje alkohol dítě po celou dobu těhotenství a nezáleží, zda matka pije pravidelně, či zda jde pouze o jednorázovou konzumaci.
___
___

Neexistuje totiž žádná „bezpečná dávka“ alkoholu. Poprvé byl popsán v roce 1973 americkými lékaři – Jonesem a Smithem.

Diagnostika FAS je založena především na důkladné anamnéze, ve které se snažíme od matky získat podrobnosti o konzumaci alkoholu, ne vždy to však může být jednoduché. Vrozené vady srdce, ledvin, plic zjišťujeme pomocí zobrazovacích metod.

Léčba: Léčit bohužel můžeme jen omezeně. Zaměřujeme se především symptomaticky, kdy se především soustřeďujeme na vrozené vady. Ty nejčastěji odstraňujeme chirurgicky.


Jak se projevuje fetální alkoholový syndrom, FAS - příznaky, projevy, symptomy

 • hypotrofický plod – dítě je menší než běžně narozená miminka

 • dítě po narození neprospívá

 • mikrocefalie – malý obvod hlavy

 • krátký nos s nízkou klenbou

 • vyhlazené philtrum – chybí rýha mezi horním rtem a nosem

 • ptóza oka – oční víčka dosahují k zornici nebo ji částečně překrývají a tím vadí při vidění

 • tenký horní ret

 • poškození CNS – různý stupeň mentální retardace

 • poruchy chování

 • vrozené srdeční vady

 • vrozené vady ledvin

 • vrozené vady plic

 

Fetální alkoholový syndrom, FAS - příznaky, projevy, symptomy

 

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny