histrionska-porucha-osobnosti-hysterie-priznaky-projevy-symptomyHistriónská porucha osobnosti (anglicky histrionic personality disorder, HPD) je psychické onemocnění, jež se vyznačuje charakteristickými prvky chování. Tato porucha častěji postihuje muže než ženy a většinou vzniká při nějakém velmi citovém prožitku (úmrtí blízkého člověka, silná stresová situace, existenční problémy apod.), na který člověk se sklony k hysterii reaguje přehnaně. Jednotlivé hysterické reakce se fixují a postižená osoba se není po nějaké době schopna chovat jinak než hystericky.

___

___

Porucha se většinou v určité formě objeví už v dětství, děti trpící touto poruchou jsou zbrklé, nepořádné a nedbalé, umějí velmi věrohodně předstírat různá onemocnění a cítí potřebu být stále ve středu společnosti.

Léčba: dlouhodobá, nutná pomoc psychologa, psychoterapie, s výhodou lze použít metody psychoanalýzy (znovuprožití eventuelních nepříjemných zážitků, pocitů a traumat z dětství, jenž mohly být příčinou této poruchy), partnerské či manželské poradny, farmakologicky antidepresiva.

histrionska-porucha-osobnosti-hysterie-priznaky-projevy-symptomy-2Jak se projevuje hysterie, histriónská porucha osobnosti – příznaky, projevy, symptomy

 • typicky přehnaná emocionalita

 • absence studu

 • teatrálnost projevů

 • postižení jsou většinou velmi exhibicioničtí a egocentričtí

 • neustálá snaha být středem pozornosti

 • přehnané flirtování, koketnost

 • neustálá potřeba vzrušení

 • touha po ocenění

 • nepřípustnost vlastních chyb, nesnášenlivost kritiky

 • vymýšlení si

 • hypochondrie - úzkostné sebepozorování a strach z nemoci

 • nestálost citů

 • manipulace s ostatními

 • časté urážení se, trucování

 • v partnerském vztahu dožadování se neustálých důkazů lásky, vyhledávání konfliktů a předvádění žárlivých scén 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny