porucha-pozornosti-hyperaktivita-adhd-priznaky-projevy.jpgJde o poruchu u níž se kombinuje deficit pozornosti s hyperreaktivittou a impulzivitou v dětském věku. Bývá často komplikací pro sociální život dítěte či pro jeho školní docházku. Vyskytuje se přibližně u 3-5% dětí častěji u chlapců a může pokračovat do dospívání i dospělosti. Jednotlivé složky mohou být různě silně vyjádřeny. 
___
___


Příčina: není dosud jasně vysvětlena - předpokládá se porucha na úrovni některých neurotramsmiterů v mozku. Mozek špatně filtruje podněty, kdy tyto neumí rozdělit na méně důležité a důležité. Se zrychlující se dobou počet podnětů stoupá a děti s hyperaktivitou to tak mají stále těžší. Faktory: Vliv na vznik ADHD mohou mít jak genetické, tak zevní faktory a faktory během tehotenství. Je důležité si uvědomit, že většina lidí s ADHD má normální nebo nadnormální inteligenci.

Co je to ADHD, co znamená zkratka ADHD

Jde o anglickou zraktku od slov "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" = hyperaktivita s poruchou pozornosti

Léčba ADHD

Účelem tohoto článku není popsat detaily léčby, nicméně rámcově můžeme říci, že se jedná o
 • lékovou léčbu (zklidňující léky Tiapridal, Ritalin, Medorisper ad.) od psychiatra a
 • psychoterapii (u psychologa) - většinou je nezbytná a pomáhá dítěti zlepšit soustředění a aktivně se zklidnit.

Pozor, po léku Medorisper může dítě začít výrazně více jíst a tloustnout! Lék Ritalin je kontroverzní, ale zlepšuje soustředění dětí a tlumí emocionální výbuchy (vztek) a impulsivitu.

Přístup k dítěti

Přístup k dítětě musí být trpělivý, ale přitom dítě musí být vedeno jasnou a pevnou výchovou. Při výbuchu hněvu by se dítě mělo nechat v klidu, než se samo uklidní. Domluva by neměla být ve chvíli výbuchu impulsivního jednání. Na brachiální agresivitu dítěte by nemělo být odpovídáno brachiální agresivitou rodiče. Na dítě je potřeba nepohlížet jen negativně, ale za pokroky a úspěchy je žádoucí ho chválit. Dítěti je zapotřebí projevovat lásku, za své onemocnění dítě nemůže. 
Při pozitivním přístupu z okolí je dítě lépe schoné rozvíjet své pozitivní vlastnosti. 

ADHD (hyperaktivita u dětí a porucha pozornosti) - příznaky, projevy v kostce

 • porucha pozornosti

krátké intervaly zaměření na jednu věc (nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami), chybí reflexe času, problém s opakovanými nebo nudnými (či nutnými) úkony, poruchy motoriky (narušení „harmoničnosti“ pohybů – jemná i hrubá motorika.)
 • impulzivnost

rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat), nižší sebehodnocení, vztahovačnost; špatné sebeovládání (často něco vyhrkne, nemůže se dočkat, často nedomýšlí důsledky)
 • hyperaktivita

"neposedí, ruce nenechá v klidu" - neúčelné, nadbytečné pohyby (často si hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci), zvýšený řečový projev (to jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovází zvuky a komentuje je)

Příznaky a projevy ADHD v detailu

 • duševní napětí
 • snadné podléhání frustraci (rozlada z prvního neúspěchu a nedostatek vůle dále se snažit)
 • psychomotorický neklid projevující se v potřebě častého střídání podnětů (nevydrží u jedné věci, musí střídat činnosti)
 • potíže s udržením pozornosti a soustředěním
 • impulsivita, náhlé výbuchu vzteku,
 • celkově emoční labilita - často neadekvátní smích nebo naopak křik, pláč, stěžování si
 • potíže svěřit se se svými problémy a pocity
 • popudlivost
 • potíže s učením (učení vede k vyčerpání, potíže s děláním domácích úkolů atd.)
 • problém při dělení se o hračky (děti s ADHD často nechtějí půjčovat své hračky ostatním dětem nebo pokud si hračku půjčí, nechtějí ji vrátit)
 • večer tyto děti bojují s únavou, nechtějí jít spát
 • tyto děti mají často tendenci lhát
 • někdy tyto děti simulují somatické problémy (např. bolesti břicha) aby 
  • upoutaly pozornost nebo
  • nemusely vykonat to, co se po nich žádá (uklidit hračky, jít do školy/školky), atd.
 • agresivita vůči blízkým osobám a spolužákům (ve školce, škole)
 • při hraní si a soustředění pozornosti na jednu věc často dítě igrnouje své okolí a další podněty z něj, při vytržení z tohoto jednosměrného soustředění může být dítě rozezleno


ADHD, Ritalin - obrázky, fotografie
Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny