porucha chovani v REM spanku priznaky projevy symptomy pricina lecbaPorucha chování v REM spánku (RBD, anglicky REM sleep behavior disorder) patří mezi poruchy spánku, konkrétně mezi parasomnie. Charakterizuje ji nedostatečná svalová atonie (nedostatečné snížení svalového napětí) v REM fázi spánku a s ní související pohyby a záškuby spojené s větším množstvím nepříjemných snů.

___

___

To vede k přerušování spánku či vzniku úrazů. REM fáze spánku se vyznačuje rychlými pohyby očí, snížením napětí většiny kosterního svalstva, zrychlením tepové frekvence, nepravidelnostmi dýchání a také se v tuto dobu zdají sny. Během noci se střídá s nonREM fázemi a opakuje se 4-5x.

Rozdělení: RBD se dělí na idiopatickou formu vzniklou z neznámé příčiny, postihující pouze muže po 50. roku, a formu sekundární, která je vyvolána například léky (př. antidepresiva, tramadol atd.), drogovou intoxikací, alkoholovým abstinenčním syndromem, nebo doprovází některé neurologické choroby (Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky, multisystémová atrofie) a také bývá považována za iniciální (počáteční) stádium některých neurodegenerativních chorob.

Diagnostika: provádí se na základě typických projevů nemoci a vyšetřením ve spánkové laboratoři, tzv. polysomnografií, kde se zobrazí zvýšené napětí ve svalu a svalové záškuby v REM fázi spánku.

Léčba: lékem volby je clonazepam (benzodiazepin), případně melatonin.

 

Jak se projevuje porucha chování v REM spánku – příznaky, projevy, symptomy:

 • nedostatečná svalová atonie (nedostatečná ztráta svalového napětí)

 • svalové záškuby a pohyby (rozhazování rukama, kopání, obranné pohyby)

 • periodické pohyby končetinami ve spánku

 • zvukové projevy, smích

 • velké množství většinou nepříjemných snů s násilným obsahem, které končí probuzením do plného vědomí

 • pohyby i zvuky mohou korespondovat s dějem snu (komplexní chování)

 • oči jsou zavřené

 • přerušovaný spánek

 • vznik úrazů např. při pádu z lůžka

 • ohrožování osob sdílejících lůžko

 • projevy se objevují jednou nebo i několikrát za noc, více ráno

 

Porucha chování v REM spánku - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny