separacni uzkostna porucha sad priznaky projevy symptomySeparační úzkostná porucha (anglicky separation anxiety disorder) je emoční porucha se začátkem specifickým pro dětství. Je charakterizována jako nadměrná úzkost při odloučení od blízkých osob, zvláště pak od matky, vyskytující se v předškolním a školním věku, někdy i v období dospívání. V populaci se vyskytuje až u 4 % dětí.

___

___

Často této poruše předchází traumatizující událost v rodině, např. úmrtí, stěhování, změna školy atd. Častěji se objevuje u dětí hyperprotektivních matek a matek trpících panickou poruchou. Fyziologická separační úzkost se objevuje kolem 6. měsíce života a je typická pro batolecí období a na jeho konci také mizí. Příznaky separační úzkostné poruchy se u dítěte projevují při reálné nebo i jen domnělé možnosti odloučení.

Diagnostika: mezioborová spolupráce pediatra, dětského psychologa a psychiatra, často jsou prvními příznaky právě tělesné projevy, které po návštěvě lékaře brzy odezní, v anamnéze problémy se separací od rodičů a s adaptací na nové prostředí.

Léčba: psychoterapie – u větších dětí verbální techniky, u menších neverbální, např. terapie hrou; nácvik relaxace, kognitivně-behaviorální terapie, systematická desenzitizace (postupné vystavování obávanému), rodinná terapie; farmakoterapie – krátkodobě anxiolytika (léky proti úzkosti, např. alprazolam, oxazepam, dihydrochlorid), dlouhodobě antidepresiva s anxiolytickým účinkem (fluvoxavin, setralin).

 

Jak se projevuje separační úzkostná porucha - příznaky, projevy, symptomy

 • strach, že se blízké osobě něco stane a už se nevrátí

 • strach dítěte, že bude v době odloučení uneseno, nebo se ztratí

 • strach z cizích lidí

 • strach být samo doma i ve dne

 • odmítání ranního odchodu do školy či školky (může se objevit i po předchozí bezproblémové školní docházce)

 • obtížné usínání bez přítomnosti matky

 • strach ze tmy

 • noční můry o odloučení

 • záchvaty vzteku a pláče, nebo naopak apatie

 • somatické, tělesné  projevy:

  • nevolnost (nauzea)

  • zvracení (vomitus, emezie)

  • bolest břicha

  • bolest hlavy (cephalea)

  • zvýšená teplota 

  • návyky pro vyrovnání se s úzkostí (např. cucání palce, kousání nehtů atd.)

 

Separační úzkostná porucha - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny