munchhausenuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy.jpgJe duševní faktitivní (předstíraná) porucha,  kdy pacient předstírá nemoc za účelem získání lékařské zprávy, či hospitalizace.  U faktitivních poruch však důvod předstírání sám pacient neví, v zásadě mu jde o to, aby o něj bylo pečováno, aby měl pozornost a někdo se jim zabýval. Naproti tomu u simulace pacient příznaky předstírá z vědomě zištných důvodů. Název nemoci vznikl podle vojáka Hieronymus von Münchhausena (1720–1797) - cestovatel známý svými absurdními a vychloubačnými historkami; u nás znám jako baron Prášil
___
___

Münchhausenův syndrom - příčina a symptomatologie

  • vyhledávání  hospitalizace, dožadování se dalších vyšetření, lékařských zákroků (i invazivních - operace)
  • bizarní tělesné příznaky, rysy
  • pseudologia phantastica (patolologická lhavost založená na bohaté fantazii) - historky se týkají jejich velkoleposti, zranění v boji apod.
  • je možné sebepoškozování
  • pacientů zkouší různá zdravotnická zařízení, putuje od nemocnice k nemocnici (když ho už v jednom znají, jde do jiného)
  • vyhovující role pacienta, o kterého je pečováno
Další informace o nemoci:
  • příčinou může být patosociální prostředí - rozpadající se vztahy s okolím
  • statisticky jde nejčastěji o muže středního věku
  • simulace - jde o zištné důvody (invalidní důchod), proti tomu u Münchhausenůva syndromu nejde o zištné důvody, spíše o snahu aby bylo o danou osobu pečováno

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny