hyperaktivita dospelych ADHD dospelych priznaky projevy symptomyADHD dospělých, porucha pozornosti s hyperaktivitou (anglicky: adult ADHD) je považováno za přetrvávající poruchu z dětství. K přechodu onemocnění do dospělosti dojde až u 50 % jedinců. Za prediktory pokračování poruchy z dětství se považuje pozitivní rodinná anamnéza ADHD. 

___

___

Dále jsou to nepříznivé životní podmínky, přítomnost psychiatrických onemocnění, jako jsou poruchy chování, porucha opozičního vzdoru, úzkostné poruchy a poruchy nálady. Prevalence v dospělé populaci se pohybuje mezi 3-5 %

Diagnostika - ke stanovení diagnózy je třeba pečlivé zhodnocení všech položek vývojových kritérií. To znamená potvrzení začátku poruchy v dětském věku, přetrvávání symptomů v průběhu dospívání, zjištění jejich současného počtu a zhodnocení závažnosti funkčního narušení.

Léčba - terapie se skládá ze tří vzájemně se podporujících součástí: poučení o poruše, psychoterapie, která zahrnuje i nácvik seberegulačních dovedností, a farmakoterapie.

 

Jak se projevuje hyperaktivita dospělých, ADHD dospělých - příznaky, projevy, symptomy

 • ekvivalent poruchy pozornosti v dospělosti

  • dlouhodobé selhávání v životě

  • přetížení

  • postupný vývoj depresivní a úzkostné poruchy

 • ekvivalent hyperreaktivity v dospělosti

  • workoholismus

  • obtíže vydržet na různých pracovních schůzkách

  • neschopnost ukázněně stát ve frontě

  • neschopnost dodržovat omezenou rychlost při řízení

  • vnitřní nepokoj

 • chaotičnost

 • obtíže s tvorbou plánů do budoucna

 • zapomnětlivost

 • ztrácení věcí

 • obtíže se započetím a dokončením projektu nebo úkolu

 • ukvapené změny aktivit

 • mrhání časem

 • impulzivní rozhodnutí v peněžních záležitostech, cestování, společenských aktivitách

 • časté změny zaměstnání

 • obtíže v manželství

 

Hyperaktivita dospělých, ADHD dospělých - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny