Kleptomanie (anglicky kleptomania) je neschopnost odolat nutkání ukrást předměty a to z jiných důvodů než pro osobní potřebu nebo pro finanční zisk. Poprvé byla popsána již v roce 1816. Obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku a mnohdy bývá provázena dalšími psychickými poruchami, zejména úzkostmi a poruchami příjmu potravy a závislosti na alkoholu a zneužívání návykových látek. Kleptomanie je v psychiatrii řazena poruchy kontroly impulzivity.
___
___

Diagnostika: Diagnóza se provádí na základě níže uvedených příznaků. Mnohdy však není jednoduché ji stanovit, jelikož spolu s kleptománií často pacienti trpí i jinými psychickými poruchami.

Léčba: Během posledních 100 let došlo k významnému posunu v oblasti léčby. Jednak je možné použít farmakologickou léčbu a to pomocí selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), stabilizátorů nálady a jiných antidepresiv. A dále je možné využít psychoterapeutickou metody, konkrétně kognitivně behaviorální terapii či psychoanalýzu.

 

Jak se projevuje kleptomanie - příznaky, projevy, symptomy

 • rozdíl mezi obyčejnou krádeží a kleptomanií:
  • obyčejná krádež (ať už plánované nebo impluzivní) je záměrná a je motivována užitečnost objektu nebo jeho peněžní hodnotou
  • kleptomanie je opakující se neschopnost odolat touze ukrást předměty, i když nejsou potřebné pro osobní použití nebo člověku nejde o jejich peněžní hodnotu
 • neustále vracející se myšlenky a neschopnost odolávat nutkání krást
 • poruchy nálady
 • úzkost
 • poruchy stravovacích návyků
 • poruchy sebeovládání
 • pocit stresu, pocit viny a výčitky
 • sociální segregace
 • stupňující se pocit stresu bezprostředně před provedením krádeže
 • uspokojení, naplnění nebo úleva po provedení krádeže

 

Kleptomanie - obrázek, fotografieDalší články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny