vyhybava porucha osobnosti priznaky projevy symptomyVyhýbavá porucha osobnosti = anxiózní porucha osobnosti (anglicky avoidant personality disorder) je typ osobnosti, který svým chováním výrazně snižuje kvalitu života sám sobě nebo se jeho chování nachází za hranicemi očekávání společnosti nebo obojí. Vyznačuje se pocity neschopnosti a velkou citlivostí na to, co si o nich druzí myslí.

___

___

 

Příčina: vzniká kombinací dědičných faktorů, vlivem společnosti (vyloučením z kolektivu), emočním zanedbáváním v dětství, aj. Projevy se poprvé vyskytnou v pozdním dětství a adolescenci a jsou dlouhodobě stálé.

Diagnostika: diagnostická kritéria poruch osobnosti patří mezi nejobtížnější a nejkontroverznější kapitoly psychiatrické klasifikace. Diagnóza se stává jistou, až když terapeut (psychiatr) při přímém kontaktu pochopí hlubší psychické mechanismy pacienta.

Léčba, terapie: hlavní léčebnou metodou je dlouhodobá psychoterapie, která spočívá v postupném uvědomování si vlastního procesu myšlení a možnosti vystoupení z myšlenkových bludných kruhů. Druhotně v léčbě mohou pomoci krátkodobě anxiolytika (léky proti úzkosti), dlouhodoběji antidepresiva.

 

Vyhýbavá, anxiózní porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

  • nadměrné obavy z kritiky nebo odmítnutí od druhých

  • pocity méněcennosti a nejistoty

  • dobrovolná izolace od společnosti

  • strach z blízkosti a zároveň touha po blízkých kontaktech

  • odpor k sobě samému

  • trvalé pocity napětí a obav

  • vyhýbání se pracovním a jiným činnostem, pro něž jsou významné meziosobní kontakty, kvůli strachu z kritiky

  • užití fantazie k přerušení toku nepříjemných myšlenek

 

Vyhýbavá, anxiózní porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny