alcohol-related-neurodevelopmental-disorder-ardn-priznaky-projevy-symptomyAlcohol related neurodevelopmental disorder (ARDN) je stav, který je řazen jako podjednotka fetálního alkoholového syndromu. Fetální alkoholový syndrom (FAS) vzniká po dlouhodobé konzumaci alkoholových nápojů těhotnou ženou. Dochází k nepříznivému vývojovému ovlivnění plodu.
___
___

V tomto případě ovlivňuje alkohol dítě po celou dobu těhotenství a nezáleží, zda matka pije pravidelně, či zda jde pouze o jednorázovou konzumaci. Neexistuje totiž žádná „bezpečná dávka“ alkoholu. Poprvé byl popsán v roce 1973 americkými lékaři – Jonesem a Smithem.

Hlavním rozdílem mezi FAS a ARDN je to, že při FAS dochází i k vnějším projevům, jako je např. malý obvod hlavy, úzký horní ret, krátký nos s nízkou klenbou, vyhlazená rýha mezi horním rtem a nosem, víčka překrývající zornici. Naopak při ARDN dochází pouze k mentální retardaci.

Diagnostika ARDN je založena především na důkladné anamnéze, ve které se snažíme od matky získat podrobnosti o konzumaci alkoholu, ne vždy to však může být jednoduché. Strukturální poškození mozku můžeme vyšetřovat na magnetické rezonanci.

Léčba: Léčit bohužel můžeme jen omezeně. Zaměřujeme se především symptomaticky. Děti s tímto postižením většinou vyžadují důkladnou péči a často také psychoterapii.

 

Jak se projevuje ARDN - příznaky, projevy, symptomy

  • strukturální změny mozku

  • neurologické příznaky

  • poruchy v oblasti chování a vnímání

  • špatný prospěch

  • nedostatečné sebeovládání a hyperaktivita

  • neschopnost správně vnímat sociální situaci

  • poruchy řeči

  • malá schopnost abstrakce

  • poruchy paměti

  • poruchy pozornosti


ARDN - obrázky, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny