syndrom-hromadeni-diogenuv-syndrom-kreckovani-priznaky-projevy-symptomySyndrom hromadění (křečkování, anglicky compulsive hoarding, pathological collecting, hoarding disorder) je chování, které se vyznačuje nadměrným hromaděním věcí a neschopností či neochotou zbavit se těchto jich.
___

___

Tyto předměty jsou většinovou společností označné jako nepotřebné nebo které mají malou hodnotu a to v takové míře, které brání normálnímu užívání obytných prostor. Ačkoliv dosud není hromadění věcí samostatnou diagnózou, může představovat příznak obsedantně kompulsivní poruchy a anakastické poruchy osobnosti.

Nutkavé hromadění věcí, které s sebou nese mimo jiné také riziko zhoršení zdravotního stavu (např. problémy s jídlem a spánkem a s hygienou), ekonomické a pracovní problémy, problémy v mezilidských vztazích a rodině. V ojedinělých případech je tento typ chování nebezpečný až život ohrožující.

Výskyt tohoto chování v závažné formě se odhaduje na 2-5% dospělých jedinců, mírné formy křečkování byly zjištěny u 18-33% populace. Většinou se jedná o starší jedince (nad 65 let ale pouze v polovině případů), osoba mívá v anamnéze nápadné osobnostní rysy až osobnostní poruchu a často i psychotrauma. 

Léčba kompulsivního hromadění spočívá ve farmakoterapii a kognitivně behaviorální. Kognitivně behaviorální terapie se zaměřuje na organizování, motivaci a odstranění zmatku a zatím se zdá slibná. V budoucnosti snad půjde také o pomoc případným spolubydlícím členům hromadičovy domácnosti, protože jejich zátěž je enormní.
V zahraničním odborném tisku je hromadění popisováno zejména pod dvěma záhlavími, a to Diogenův syndrom nebo kompulsivní hromadění, přičemž hranice mezi takto popisovanými soubory není zdaleka jasná.

Jak se projevuje syndrom hromadění, křečkování - příznaky, projevy, symptomatologie 

 • Diogenův syndrom
  • jde o osobu (ženu) osaměle žijící, hygienicky zanedbanou a sociálně staženou
  • pouze asi v polovině případů je starší než 65 let, ale ve špatném tělesném stavu
  • v obydlí a blízkém okolí se nachází extrémní nepořádek a množství odpadků, harampádí, ev. živořících nebo mrtvých zvířat
  • obvyklé a původní vybavení bytu je nefunkční
  • obydlí je těžko uživatelné pro přeplněnost věcmi (včetně výkalů) – zbývají cestičky v hromadách předmětů
  • osoba má v anamnéze nápadné osobnostní rysy až osobnostní poruchu a často i psychotrauma
  • osoba odmítá pomoc ke změně situace
  • pouze v části případů je přítomna aktuální závažnější duševní porucha
  • dosti často je tendence přinášet (tedy nejen nezbavovat se) bezcenné předměty, zvířata nebo obojí
  • stav trvá řadu let bez jakékoli psychiatrické intervence a bez náhledu subjektu
  • chování se obnovuje po návratu osoby ze zdravotnického zařízení i po případném vyklizení příbytku
 • Kompulsivní hromadění
  • hromadění tiskovin, dopisů, šatstva, poznámek a kuchařských receptů (u téhož jedince zpravidla více předmětů)
  • od sběratelů se i kompulsivní hromadiči liší volbou předmětů málo cenných pro druhé, chyběním kategorizace a směny materiálu, neorganizovaností a malým kontaktem s hromaděnými věcmi 

 

Syndrom hromadění, křečkování, Diogenův syndrom, kompulsivní hromadění - fotografie, obrázky

syndrom-hromadeni-diogenuv-syndrom-kreckovani-priznaky-projevy-symptomysyndrom-hromadeni-diogenuv-syndrom-kreckovani-priznaky-projevy-symptomy-3

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny