delirium-tremens-priznaky-projevy-symptomyDelirium tremens (anglicky tremens delirium, shaking frenzy, the horrors, the bottleache, quart mania, ork orks, gallon distemper, barrel fever, the shakes) je alkoholická psychóza, která vzniká na podkladě přerušení pravidelného požívání alkoholu u alkoholiků. Delirium tremens řadíme mezi život ohrožující stavy v psychiatrii a je tedy nejtěžším stadiem abstinenčního syndromu. Pokud není léčen, může až u 15% pacientů dojít k úmrtí. Delirium vzniká na podkladě přerušení pravidelného požívání alkoholu u alkoholiků.
___
___

Pojem delirium tremens vychází z latiny, kdy delirium znamená šílenství a tremens třes (delirium tremens = šílenství s třsem).
Příčina: Příčinou vzniku je, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, přerušení požívání alkoholu. Alkohol působí na přenos nervových signálů, pokud přestane být do těla dodáván, zvýší se nervové napětí.
Léčba: Při tomto stavu je nutné pacienta hospitalizovat. Nejprve podáváme clomethiazol (firemní název Heminevrin) ve vysokých dávkách. Dále podáváme benzodiazepiny a tiaprid. Musíme rovněž monitorovat minerálovou rovnováhu pacienta, jelikož často dochází k rozvratu. Psychiatři s letitou praxí doporučují podávat také laxantiva (projímavé léky). 
 

Delirium tremens - příznaky, projevy, symptomy

 • průběh je individuální

 • predelirantní stav

  • pocení

  • nevolnost

  • zrychlený tep – tachykardie

  • nespavost

 • samotný průběh deliria tremens

  • halucinace všeho druhu: malá zvířátka (mikrozoopsie), pracovní halucinace (pacient může mít pocit, že je v práci) apod.

  • pacient vykonává zažité, zautomatizované pohyby

  • třes

  • dezorientace časem i prostorem

  • porucha bezprostřední paměti

  • neschopnost si zapamatovat nové údaje a události

  • zvýšená aktivita

  • neklid

  • agrese

  • poruchy emocí

  • arytmie – ohrožují pacienta na životě

  • křeče

  • končí hlubokým spánkemDelirium tremens - obrázky, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny