jak-se-projevuje-postinterupcni-postabortivni-syndrom-PAS-priznaky-projevy-symptomyPostinterupční syndrom či postabortivní syndrom PAS je soubor symptomů a obtíží, které se u části žen dostavují po prodělaném potratu, ať už samovolném (postabortivní) či uměle vyvolaném (postinterrupční syndrom). Je považován za specifickou formu posttraumatické stresové poruchy. Zvýšené riziko je u žen, které podstoupily interrupci ve velmi mladém věku, nebo v pozdní fázi těhotenství.

___

___

Dále se jedná o ženy které v době podstoupení interrupce už měly děti, ženy, které byly k interrupci dotlačeny svým okolím nebo jejich výchova, osobní postoje či postoje okolí vedou k pochybnostem o správnosti interrupce. Na druhé straně mnoho odborníku popírá existenci PAS

Jak se projevuje postinterupční syndrom, postabortivní syndrom PAS - příznaky, projevy, symptomy

 • deprese, někdy myšlenky na sebevraždu
 • někdy zvýšená konzumace alkoholu a drog
 • návaly úzkosti a zlosti, noční můry
 • psychotické stavy, poruchy sociálního chování (stranění se ostatních apod.)
 • strach z neplodnosti či nadměrná touha znovu otěhotnět
 • tzv. výroční syndrom: rozšíření symptomů v době okolo potratu nebo předpokládaného data narození
 • vyhýbání se specifickým situacím a podnětům a úzkost z nich (těhotné ženy, malé děti, gynekologické vyšetření, strach a vyhýbání se doktorům)
 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • problémy ve vztahu k vlastním dětem
 • psychosexuální poruchy
 • náhlé nekontrolované výbuchy pláče
 • sebetrestající nebo sebeponižující chování

Fáze PAS:

 1. popření, otupění, apatie
 2. počínající uvědomění si (cítí se trochu smutně nebo nepohodlně, když myslí na potrat)
 3. plné uvědomění si (jsou velmi rozrušené ohledně potratu, ale stále ještě to není vědom rozpoznání potratu jako problému)
 4. začínající hněv (vůči partnerovi nebo zúčastněným lidem)
 5. zlost nebo hluboké deprese  může vyústit ve sebezničující chování. To zahrnuje zneužívání alkoholu a drog, náhodné vztahy, lehkomyslnost v jakékoli činnosti, emocionální odloučení od dětí a rodiny, přejídání, anorexie, bulimie a jiné sebepoškozující praktiky, jako je třeba pořezání se. Upadají do úplné a hluboké deprese. Je velmi důležité, aby ženy s takovými symptomy okamžitě vyhledaly profesionální pomoc k předejití sebevražedných myšlenek.
 6. počínající rezoluce. V této fázi ženy otevřeně začínají čelit tomu, co se stalo.
 7. odpuštění (zjištění, jak odpustit sama sobě, lidem kolem).
 8. počínající vnitřní klid (ženy začínají pociťovat rozřešení svých osobních pocitů a ztrát, překonání většiny zármutku).
 9. úplné vyrovnání se.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny