schizotypni porucha osobnosti priznaky projevy symptomySchizotypní porucha osobnosti (anglicky schizotypal personal disorder) bývá obvykle chápána jako stav stojící na hranici schizofrenie. Schizotypní porucha je charakterizována podivností v myšlení, afektivitě a chování, které se pohybují na hranici kontroly reality, ale nedochází k výskytu jistých příznaků schizofrenie.

___

___

Počátek příznaků spadá obvykle do časné dospělosti. Porucha má trvalý průběh s kolísavou intenzitou. Někdy se rozvine do jasné schizofrenie. Není určitý začátek a obvykle je vývoj a průběh jako u poruchy osobnosti. Je častější u jedinců, kteří jsou geneticky příbuzní se schizofreniky, a má se zato, že tento stav je částí genetického “spektra” schizofrenie.

Diagnostika - diagnóza schizotypní poruchy bývá obvykle stanovována váhavě. Schizotypní pacienti přicházejí do psychiatrické léčby buď pro jiné současně probíhající potíže – zejména psychotické epizody, úzkostné a depresivní poruchy a užívání návykových látek anebo pro narůstající psychosociální selhávání.

Léčba - terapie schizotypní poruchy se řídí jednak dalšími přidruženými diagnózami, jednak aktuálně vyjádřenými projevy. Při farmakoterapii jsou používána atypická antipsychotika v nižších dávkách. Psychoterapie spočívá jednak na postupech užívaných u hraničních poruch, obsahuje však i prvky z psychoterapie schizofrenních pacientů.

 

Jak se projevuje schizotypní porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

 • emoční reakce

  • nepřiměřené nebo omezené

  • nemocný vyhlíží chladně a povzneseně

 • chování nebo vzezření

  • podivné, výstřední nebo zvláštní

 • nespolečenský vztah k jiným lidem

 • sklon k sociálnímu stažení

 • podezíravost

 • vztahovačné myšlení

 • podezření na paranoidní bludy

 • stále se vracející nutkavé myšlenky (ruminace) bez vnitřní schopnosti odporu, často s dysmorfofobickým, sexuálním nebo agresivním obsahem

 • občasné senzomotorické iluze

 • deperzonalizační a derealizační zážitky

 • myšlení

  • vágní, obřadné, metaforické, komplikované

 • občasné přechodné, jakoby psychotické epizody s intenzivními bludy

 • sluchové nebo jiné halucinace a bludům podobné představy, vznikající obvykle bez vnějšího podnětu

 

Schizotypní porucha osobnosti - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny