konfirmacni zkresleni bias priznaky projevy symptomyKonfirmační zkreslení (anglicky confirmation bias), konfirmační bias, potvrzovací zkreslení je psychologický jev, kdy původní znalost, zkušenost nebo očekávaný výsledek ovlivňuje vnímání, výklad a rozhodnutí, které člověk v nové situaci musí udělat. To vede k tomu, že člověk spíše vidí to, co očekává, že bude vidět nebo slyší to, co chce slyšet, nebo naopak nevědomě ignoruje, to, co nechce vidět nebo slyšet.

___

___

Konfirmační zkreslení je poměrně častý jev a také jedna z 5 nejčastějších chyb pilotů letadel, která může zapříčinit leteckou katastrofu.
Konfirmačnímu zkreslení přispívá snížení nebo ztráta poznávacích dovedností; snížená pozornost a bdělost, porucha procesu zpracování informací, náhlá neschopnost udělat rozhodnutí. Toto může být umocněno užitím různých látek (alkohol a další drogy, léky), nemocemi, fyzickým vyčerpáním, aj.

Piloti leteckých společností prochází výcvikem, který mimo jiné vede ke snížení výskytu tohoto jevu. Toho docílí již samotným uvědoměním, že potvrzovací zkreslení existuje. Aktivně se ptají sami sebe, zdali jsou naše poznávací dovednosti omezeny a zaměřují se na aktivní nerušené vnímání.

Konfirmační zkreslení - příznaky, projevy, symptomy

  • upřednostnění toho, co podporuje vlastní přesvědčení

  • pamatování si toho, co je spíše v souladu s vlastními názory

  • automatické vyhledávání takových informací, které potvrzují vlastní názor

  • ignorace toho, co není v souladu s předchozí představou

  • testování hypotézy pouze jednostranně

  • přehlížení alternativ

 

Konfirmační zkreslení - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny