odvykaci-syndrom-syndrom-z-vysazeni-priznaky-projevy-symptomyOdvykací syndrom (syndrom z vysazení, withdrawal syndrome) je souborem příznaků, které se vyskytují při přerušení nebo snížení dávky návykové látky. Mezi tyto látky můžeme řadit alkohol, ilegální drogy a v neposlední řadě také léky. Riziko vzniku tohoto syndromu se zvyšuje s dávkou a délkou užívání.
___
___

Diagnostika: Abychom mohli diagnostikovat syndrom z vysazení, musíme mít nejprve zjištěno předchozí užívání a také potvrzeno, že současný pacientův stav nesouvisí s jinými onemocněními (ať již fyzickými nebo psychickými). Dále můžeme provést laboratorní tety, které nám v určitých případech mohou ještě prokázat přítomnost dané látky v organismu. K tomuto vyšetření používáme pacientovu moč a krev.

Léčba: Co se týče léčby, ta se liší podle toho, o jakou návykovou látku jde. Např. lehčí stupně závislosti na alkoholu je možné léčit i ambulantně, ovšem pouze za předpokladu dokonalé spolupráce pacienta s terapeutem. Naopak těžší závislosti je nutné hospitalizovat a podávat léky.

 

Odvykací syndrom, syndrom z vysazení - příznaky, projevy, symptomy

 • psychické příznaky
  • neklid
  • podrážděnost
  • úzkost, emoční labilita
  • skleslost
  • útlum
  • subdepresivní až depresivní ladění
  • poruchy spánku
 • fyzické, tělesné (somatické) příznaky
  • bolest hlavy, svalů a kloubů
  • průjem, nauzea, zvracení
  • slzení
  • mydriáza (rozšíření zornic)
  • žaludeční křeče
  • poruchy oběhu – tachykardie, arytmie, poruchy tlaku krve
  • třes, křeče někdy až celkové
  • halucinace
 • alkohol: třes, delirium
 • opiody: rýma, kýchání, zívání, slzení, křeče v břiše, křeče v nohou, piloerekce (husí kůže), nevolnost, zvracení, průjem a rozšířené zornice
 • benzodiazepiny: psychomotorický neklid (neschopnost koordinovat volní pohyby)
 • nikotin: třes nervozita, podrážděnost
 • stimulancia (kokain, pervitin): těžké deprese, nadměrná spavost, psychomotorická retardace (zpomalení volních pohybů), hlad (nadměrná „žravost“)

 

Odvykací syndrom, syndrom z vysazení


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny