agalmatofilie-priznaky-projevy-symptomyAgalmatofílie (anglicky, latinsky agalmatophilia) - pojem agalmatophilia pochází z řeckého agalma "sochy", a -philia = láska. Jedná se o poruchu, při které pacienta sexuálně přitahují sochy. Přitažlivost může znamenat touhu po skutečném sexuálním styku s objektem, nebo může jít i o nesexuální touhy, jako je pouhý pohled na sochu, dotknutí se jí apod.

___

___

Obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku a mnohdy bývá provázena dalšími psychickými poruchami, zejména úzkostmi a poruchami příjmu potravy a závislosti na alkoholu a zneužívání návykových látek.
Diagnostika: diagnóza se provádí na základě níže uvedených příznaků. Mnohdy však není jednoduché ji stanovit, jelikož spolu s agalmatofilií často pacienti trpí i jinými psychickými poruchami.
Léčba: během posledních 100 let došlo k významnému posunu v oblasti léčby. Jednak je možné použít farmakologickou léčbu a to pomocí selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), stabilizátorů nálady a jiných antidepresiv. A dále je možné využít psychoterapeutickou metody, konkrétně kognitivně behaviorální terapii či psychoanalýzu.

 

Jak se projevuje agalmatofilie, sexuální láska k sochám - příznaky, projevy, symptomy

  • sexuální vzrušení, které je vyvoláno stykem se sochou

  • abnormální množství času stráveného přemýšlením o sochách

  • zájem o provádění sexu se sochami

  • poruchy nálady

  • úzkost

  • poruchy stravovacích návyků

  • poruchy sebeovládání

  • pocit stresu, pocit viny a výčitky

  • sociální segregace

 

Agalmatofilie, sexuální láska k sochám - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny