jak-se-projevuje-amnezie-priznaky-projevy-symptomy-typy-amneziiZa amnézii obecně označujeme částečnou nebo totální ztrátu paměti. Příčina nejčastěji spočívá v bezvědomí z různých příčin. Může jít např. o úraz hlavy, epilepsii, onemocněním mozku nebo otravou. Někdy si "prázdná místa" nemocný domýšlí - říkáme, že fabuluje (konfabulace). Zvláštní typy amnézie jsou pak psychogenní.

___

___


Retrogradní amnézie

postižený si není schopen vybavit určité události předcházející nebo přímo související s traumatizující událostí, nebo nehodou či stavem, který ztrátu paměti způsobil.

Anterogradní amnézie

je taková, kdy je od určité chvíle (většinou opět traumatická událost) narušena pacientova krátkodobá paměť. Postižený má problém zapamatovávat si veškeré vjemy a informace.

Kongrádní amnézie

Jde o poruchu paměti postihující vlastní období ztráty vědomí.

Totální amnézie

Ve výjimečných případech může dojít i k tzv. totální amnézii, kdy si pacient nedokáže vybavit nic ze svých předchozích vzpomínek.

Amnézie disociační, psychogenní

Disociační porucha, která není způsobena organickým onemocněním a týká se obvláště závažné, traumatické události např. katastrofy, má většinou částečný nebo selektivní charakter. A. psychogenní může provázet i nepříjemné zážitky, které jsou tak „vytěsněny“ do podvědomí.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny