angelmanuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-2Angelmanův syndrom (AS, anglicky happy puppet syndrome) je onemocnění, které je způsobena tzv. mikrodelecí chromozomu. Mikrodelece znamená ztrátu velmi malého úseku v určitém místě na chromozomu. V tomto případě jde o chromozom 15 a jeho dlouhé raménko.
___
___

Většinou je takto postižen chromozom, který získáváme od matky syndrom, avšak není vyloučeno, že postižen může být chromozom od otce.  Četnost výskytu Angelmanova syndromu v populaci je přibližně 1/16000. Příčiny jeho vzniku velmi úzce korelují s tzv. Pradr-Williho syndromem. Oba se navenek projevují jinak, ale právě úsek DNA, který v chromozomu chybí je stejný u obou. O tom, kterým syndromem bude člověk trpět, rozhoduje tzv. genomový imprinting (míra vyjádření některého z genů závisí na rodiči). Syndrom se častěji vyskytuje u dívek.

Diagnostika: diagnózu lze stanovit na základě genetické vyšetření, které prokáže chybění (deleci) na 15 chromozomu.

Léčba je pouze symptomatická a lidé s tímto syndromem vyžadují celoživotní asistenci.Jak se projevuje Angelmanův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • častěji se vyskytuje u dívek

 • málo rozvinutá řeč - pouze minimum slov, spíše neverbální projev

 • těžká mentální retardace

 • motorické problémy - připomínající pohyby loutky

 • bezdůvodné záchvaty smíchu

 • porucha pozornosti

 • hypotonie – snížené svalové napětí

 • mikrocefalie – „malá hlava“

 • abnormální EEG

 • šilhání

 • poruchy polykacího reflexu

 • oploštělé záhlaví

 • hyperaktivita

 • epileptické záchvatyAngelmanův syndrom - obrázky, fotografieobrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny