xyy-syndrom-syndrom-supermuze-priznaky-projevy-symptomySyndrom supermuže, XYY syndrom (anglicky super–man syndrome) se řadí mezi poměrně častá genetická onemocnění. Je způsoben poruchou počtu pohlavních chromozomů. Za normálních okolností má muž 2 pohlavní chromozomy a to chromozom X od matky a chromozom Y od otce. Muž trpící syndromem XYY má tedy jeden chromozom Y navíc.
___
___

Syndrom XYY je obvykle diagnostikován náhodně při genetickém vyšetření indikovaném z jiné příčiny, jelikož bývá často bezpříznakový (asymptomatický).

Diagnostika: Pokud máme tedy podezření na přítonost XYY syndromu, můžeme dotyčnému jedinci odebrat buňky (většinou bílé krvinky) a ty jsou následně vyšetřeny pomocí genetické diagnostiky. Genetik určí počet chromozomů, který v tomto případě bude 47 a z toho bude 1 chromozom X a 2 chromozomy Y.

Léčba: tuto genetickou poruchu (stejně jako jiné genetické abnormality) nelze ani léčit ani jí nějak preventivně předcházet. Ovšem vzhledem k její bezpříznakovosti, či minimálním projevům, nebývá mnohdy ani léčba nutná. Pokud je potřeba, řešíme léčbu symptomaticky, kdy např. poruchy učení můžeme řešit pomocí speciální diagnostiky.

 

Jak se projevuje XYY syndrom, syndrom supermuže - příznaky, projevy, symptomy

  • obvykle nemá žádné viditelné projevy

  • mírně snížená inteligence

  • vyšší postava

  • hyperaktivita

  • problémy s chováním

  • problémy s učením

  • těžší formy akné v pubertě

  • vyšší tendenci k agresivnímu chování a k páchání trestné činnosti – spekulativní příznak (dnes vyvrácen)

 
 

XYY syndrom, syndrom supermužeobrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny