bassenuv kornzweiguv syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaBassenův-Kornzweigův syndrom (A-β-lipoproteinemie, také Abetalipoproteinemie, anglicky abetalipoproteinemia, Bassen-Kornzweig Syndrome) je vzácná, autozomálně recesivně dědičná porucha metabolismu tuků (lipidů). Při této chorobě se v organismu nesyntetizuje apoprotein B (specifická bílkovina).

___

___

To způsobuje chybění chylomikronů, VLDL a LDL (lipoproteiny sloužící k transportu cholesterolu a triacylglycerolu) v krevní plasmě. Důsledkem toho je porucha vstřebávání tuků a s tím související potíže. První projevy se objevují již v kojeneckém věku. Včasný záchyt nemoci, zahájení diety a léčby může velmi zmírnit průběh onemocnění.

Diagnostika: k určení správné diagnózy vedou klinické projevy nemoci, rodinná anamnéza, nízká hladina cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a genetické vyšetření.

Léčba: nízkotučná dieta, podávají se triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem, které mohou být vstřebány ve střevě přímo do portálního oběhu, a dále vitaminy rozpustné v tucích.

 

Jak se projevuje abetalipoproteinemie – příznaky, projevy, symptomy:

 • malabsorpce tuků (porucha vstřebávání tuků)

 • nedostatek vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K)

 • nízké celkové hladiny cholesterolu a triacylglycerolu v krvi

 • steatorea (nadměrné množství tuku ve stolici)

 • zvracení, průjem (diarrhoea)

 • opožděný růst

 • mentální retardace

 • neuropatie (onemocnění nervového systému)

 • retinitis pigmentosa (onemocnění oka)

 • ataxie (porucha koordinace pohybů)

 • akantocytóza (ostnaté červené krvinky)

 • svalová slabost

 • poruchy řeči

 • kosterní abnormality (např. skolióza)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny