nijmegen breakage syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaNijmegen breakage syndrom (anglicky Nijmegen breakage syndrome, Berlin syndrome) je velmi vzácné autosomálně recesivně dědičné onemocnění (mutace v genu NBN) patřící mezi syndromy chromozomální instability, což jsou choroby podmíněné poruchami mechanismů oprav DNA projevující se jako zvýšená citlivost k mutagenním vlivům, jako jsou záření a chemikálie.

___

___

Společnými rysy těchto syndromů je například růstová retardace, poruchy pohlavního zrání a plodnosti, imunodeficit (porucha obranyschopnosti), časté respirační infekce, předčasné stárnutí a vysoké riziko malignit v časném věku – u tohoto syndromu je riziko vzniku zhoubného nádoru téměř 100 %.

Prvním patrným příznakem Nijmegen breakage syndromu bývá mikrocefalie (menší velikost hlavy) a růstová retardace. Tento syndrom je častější u slovanské populace (tzv. slovanská mutace genu NBN).

Díky prevenci maligních nádorů a moderní onkologické léčbě se pacienti dožívají dospělosti.

Diagnostika: k určení diagnózy vedou typické symptomy, k potvrzení je možno využít molekulárně-genetické diagnostické metody. Včasný záchyt tohoto syndromu může výrazně ovlivnit délku života pacientů.

Léčba: léčba syndromu neexistuje, důležitá je prevence vzniku maligních (zhoubných) nádorů, kam patří ochrana před slunečním zářením, vyloučení ionizačního záření (RTG), imunosubstituce, dostatečný přísun antioxidantů a pravidelné kontroly. Po vzniku malignit onkologická léčba.

 

 

Jak se projevuje Nijmegen breakage syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

 • mikrocefalie (menší velikost hlavy), ale po porodu bez neurologických příznaků

 • růstová retardace (zpomalený růst, zvláště u dívek) a celkově nižší vzrůst

 • typický vzhled obličeje – výrazné střední obličejové části a nos, malá dolní čelist (mikrognacie), nízké čelo, velké ušní boltce

 • puberta se u dívek nedostaví, u chlapců je opožděná

 • u děvčat atrofie (zmenšení normálně vyvinutého orgánu) pohlavních žláz a amenorea (nedostaví se menstruace)

 • vysoké riziko vzniku akutní lymfoblastické leukémie, non-Hodgkinova lymfomu B-buněk, vzácněji Hodgkinova lymfomu v dětství

 • v pozdějším věku velmi vysoké riziko vzniku meduloblastomu (dětský mozkový nádor), maligního meningeomu (mozkový nádor vycházející z buněk mozkových plen), rabdomyosarkomu (maligní nádor kosterní svaloviny), karcinomu jater

 • imunodeficience (porucha imunity)

 • časté respirační infekce

 • vznik bronchiektázií (abnormální rozšíření průdušek) již v batolecím věku

 • infantilní (dětinské) chování

 • poruchy soustředění, roztěkanost

 • překotná řeč

 • intelekt v širších mezích normy, nebo nižší

 • teleangiektázie (nahromadění rozšířených drobných cév na kůži) – známka nedostatečné ochrany před UV zářením

 • hypo- a hyperpigmentace kůže (oblasti kůže se sníženou nebo zvýšenou pigmentací) – známka nedostatečné ochrany před UV zářením

 • v dospělosti nehojící se bércový vřed (ulcus cruris) – projev předčasného stárnutí a zhoršeného cévního zásobení

 

Nijmegen breakage syndrom – fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny