poskozeni plodu teratogenem priznaky projevy symptomy pricina lecbaPoškození plodu teratogenem (anglicky teratogenic damage) zahrnuje velmi široký soubor postižení vyskytujících se v souvislosti s expozicí těhotné ženy nejrůznějším zevním vlivům. Teratogeny jsou látky nebo jiné faktory, které negativně působí na vývoj plodu a způsobují morfologické a funkční poškození jeho orgánů.

__

__

Tyto činitele můžeme rozdělit na chemické (alkohol, drogy, některé léky – např. antiepileptika, warfarin, thalidomid, tetracykliny, antidepresiva, cytostatika atd.), biologické (infekce – př. zarděnky, toxoplazmóza, CMV, HSV, syfilis), fyzikální (záření) a dále sem řadíme onemocnění matky (diabetes mellitus, fenylketonurie, hypertyreóza, hypotyreóza). Stupeň poškození závisí na velikosti dávky, období embryonálního vývoje a vnímavosti matky a plodu.

Diagnostika: je založena na klinickém obrazu a záznamu o expozici matky určitému teratogenu během těhotenství. Některé vývojové odchylky jsou patrné již na prenatálním ultrazvukovém vyšetření.

Léčba: odvíjí se od konkrétního postižení. Důležitá je prevence, to znamená vyhýbání se teratogenům, ochrana před infekcemi, plánované rodičovství u matek užívajících teratogenní léky a výměna těchto za bezpečné v těhotenství.

 

Jak se projevuje poškození plodu teratogenem – příznaky, projevy, symptomy:

 • spontánní potrat

 • růstová retardace

 • mentální retardace

 • nízká porodní hmotnost

 • mikrocefalie (zmenšené rozměry hlavy)

 • anomálie obličeje (rozštěpové vady, vyhlazené dlouhé filtrum, krátký nos)

 • postižení očí (katarakta, atrofie optiku, mikroftalmie)

 • hluchota

 • postižení CNS (epilepsie, nedostatečný vývoj částí mozku, hydrocefalus)

 • vrozené srdeční vady

 • vady pohybového aparátu (vadný vývoj končetin až jejich chybění, poruchy vápenatění kostí, deformity skeletu, hypotonie)

 • postižení urogenitálního traktu

 • žloutenka (ikterus)

 • hepatosplenomegalie (zvětšená játra a slezina)

 • hydrops plodu (otok měkkých tkání a hromadění tekutiny v tělesných dutinách plodu)

 

Poškození plodu teratogenem – fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny