fabryho-choroba-x-vazana-sfingolipidoza-priznaky-projevy-symptomyFabryho choroba neboli X-vázaná sfingolipidóza (anglicky Fabry disease, Fabry's disease, Anderson-Fabry disease, angiokeratoma corporis diffusum, alpha-galactosidase A deficiency) patří do skupiny střádavých onemocnění. Jedná se o dědičné onemocnění vázané na chromozom X. Pacient s touto nemocí není schopen zpracovat a využít určitou část látek z přijímané potravy. Ty se hromadí v těle - na stěnách cév, v srdečních svalových buňkách, v nervových buňkách, buňkách ledvin a jinde a způsobují tak závažné změny v tkáních.
___
___

Vlastní příčinou tohoto onemocnění je částečná nebo úplná absence enzymu galaktosidázy, který je nutný ke zpracování a využití určité části tuků - glykosfingolipidů, které se následně ukládájí ve výše jmenovaných tkáních. Projevy nemoci jsou obtížně předvídatelné, obvykle začínají v dětství či v období dospívání mírnými příznaky a mohou kdykoliv vyústit v těžké orgánové komplikace. Nemoc popsali v roce 1898 Angličan William Anderson a Němec Johann Fabry. Incidence Fabryho choroby je jeden nemocný na 40 000 obyvatel, vyskytuje se u všech etnik na světě. 

Léčba: Bez léčby pacienti umírají během čtvrté až páté dekády života! Základem léčby je náhrada chybějícího enzymu - intravenózně podávaná agalsidáza v rámci ERT - enzyme replacement therapy, dále terapie přidružených komplikací, ev. dialýza či transplantace ledvin. Samozřejmostí je v ČR řada center s poskytováním genetického poradenství.

Jak se projevuje Fabryho choroba – příznaky, projevy, symptomy

 • zpočátku typicky akroparestézie - ataky výrazných bolestí v končetinách

 • bolesti jsou vyvolány námahou nebo změnami teploty

 • bolesti trvají hodiny až dny

 • ataky zvýšených teplot

 • intolerance horka, chladu a cvičení

 • zvýšené pocení

 • dystrofie rohovky

 • u 80 % pacientů charakteristické kožní léze

 • na kůži angiokeratomy, zejména v dolní části břicha, na hýždích a na skrotu

 • progresivní postižení ledvin

 • zvětšení levé srdeční komory

 • postižení srdečních chlopní

 • poruchy převodního systému srdce

 • poruchy srdečního rytmu

 • rozvoj městnavého srdečního selhání či infarktu myokardu

 • časná mozková mrtvice

 • závratě

 • ztráta sluchu a rovnováhy

Fabryho choroba, nemoc - obrázek, fotografie
fabryho-choroba-x-vazana-sfingolipidoza-priznaky-projevy-symptomy


Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny