jak-se-projevuje-downuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyDownův syndrom patří mezi nejznámější a nejtypičtější syndromy způsobené genetickou poruchou.  Lidé s Downovým syndromem mají typický mongoloidní vzhled, je u nich zpomalen duševní vývoj a jejich inteligenční kvocient je nižší, přesto však tito pacienti bývají velice přítelští a veselí. Z cytogenetického hlediska je tento syndrom způsoben prostou trisomií 21. chromozomu, kdy se místo dvou chromozomů vytvoří chromozomy tři.

___

___

Incidence tohoto syndromu v ČR činí více jak 1:1500 narozených a stále stoupá. Tento nepříznivý trend je způsoben jak lepší a časnější diagnostikou, tak i stále se zvyšujícím průmerným věkem rodiček.

Léčba: v současné době není možné Downův syndrom kauzálně léčit (onemocnění je tedy neléčitelné). Existuje možnost symptomatické léčby, např. chirurgické korekce srdečních nebo jiných vrozených vad. Z tohoto důvodu je důležitá především prevence (prenatální diagnostika) s případnou včasnou interupcí.

downuv-syndrom-oblicej-ruce-nohy-krk-organy-plodnost

Jak se projevuje Downův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • malá zploštělá hlava, vyvolávající dojem neobvykle kulatého obličeje
 • kožní řasa ve vnitřním koutku oka a tedy šikmý tvar očí
 • široký nos
 • krátký a široký krk
 • malá ústa
 • větší jazyk
 • krátké a široké ruce s krátkými prsty
 • typická nepřerušená příčná rýha na dlani, tzv. opičí rýha
 • mentální retardace s IQ většinou kolem 25-50
 • porucha motoriky
 • vrozené srdeční vady a jiné vývojové anomálie
 • snížená imunita a tedy vyšší náchylnost k infekcím
 • často se objevuje šedý zákal a také postižení sluchového ústrojí
 • větší riziko výskytu leukemie
 • snížená plodnost 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny