syndrom-dysmorfie-noonanuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyNoonanův syndrom (Noonan-syndrom, Male-Turnerův syndrom) je vrozené genetické onemocnění, jehož příčinou jsou genové mutace, které mají za následek vznik specifického souboru příznaků v čele s vrozenými vadami srdce, malým vzrůstem a charakteristickými rysy tváře. Noonanův syndrom je také označován jako mužský Turnerův syndrom 45 X0. S tímto syndromem se narodí přibližně jedno dítě na 1000-2500 novorozených.

___

___

Obě pohlaví postihuje stejně často. Syndrom byl poprvé popsán v roce 1962 dětskou kardioložkou Jacqueline Noonanovou a jako samostatná diagnostická jednotka byl uznán teprve až v roce 1971.

Léčba: toto onemocnění je nevyléčitelné. Podpůrná terapie přidružených onemocnění - chirurgické řešení vrozených vývojových vad (např. balónková valvuloplastika, orchidopexe atd.). Genetické poradny, četná centra.

Jak se projevuje Noonanův syndrom – příznaky, projevy, symptomy

 • typicky výskyt vrozených srdečních malformací až u 2/3 pacientů

 • stenóza - zúžení chlopní (zejména pulmonální)

 • septální - přepážkové defekty (defekt septa síní, resp. defekt septa komor)

 • srdeční šelest

 • gastrointestinální příznaky (zvracení, snížená chuť k jídlu, porucha polykání)

 • úbytek hmotnosti až rozvoj kachexie

 • kryptorchismus u chlapců - nesestouplá varlata

 • častý lymfedém

 • poruchy koordinace, nemotornost

 • snížený intelekt

 • porucha paměti

 • opožděný vývoj řeči

 • nízký vzrůst

 • krátký krk

 • nízká hranice vlasů na krku

 • skolióza

 • pectus carinatum - ptačí hrudník resp. pectus excavatum - vpáčený hrudník

 • makrocefalie - velká hlava

 • hypertelorismus u 95 % postižených - větší vzdálenost očí

 • někdy také myalgie - bolesti svalů

 • trombocytopenie - nedostatek krevních destiček

 • často přidružena Von Willebrandova nemoc

 • zvýšené riziko krvácení 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny