adams oliveruv syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaAdams-Oliverův syndrom (AOS, anglicky Adams Oliver Syndrome, Absence Defect of Limbs, Scalp and Skull) je extrémně vzácné vrozené onemocnění charakterizované změnami pokožky hlavy a deformitami prstů nohou nebo rukou, paží nebo dolních končetin. Stupeň závažnosti postižení se u jednotlivých osob velice liší.

___

___

Příčina: Onemocnění je podmíněno geneticky - je převážně autozomálně dominantně dědičné.

Diagnostika: může být provedena již při narození na základě klinického obrazu, pomoci může také RTG zobrazení lebky a kostí končetin.

Léčba: závisí na míře postižení konkrétního jedince. Kožní léze se mohou zhojit spontánně během prvních měsíců života, deformity kostí je nutno řešit plasticko-chirurgicky. 

 

Jak se projevuje Adams-Oliverův syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

 • zjizvené holé oblasti pokožky hlavy (aplasia cutis congenita)

 • pod těmito ložisky bývají nadměrně dilatované (roztažené) cévy, které mohou prasknout a krvácet

 • deformity lebky, i chybění některých lebečních kostí

 • změny lebky vedou k zánětům mozkových blan (meningitidám)

 • menší hlava (mikrocefalie)

 • nedostatečně vyvinuté (hypoplastické) prsty

 • krátké prsty (brachydaktylie)

 • srůsty prstů (syndaktylie)

 • absence některých kostí ruky, např. zápěstních kůstek, nebo článků prstů

 • malformace končetin až úplné chybění

 • mramorovaný vzhled kůže (cutis marmorata)

 • nižší vzrůst

 • vrozené srdeční vady

 • plicní hypertenze (zvýšený tlak v plicnici)

 • portální hypertenze (zvýšený tlak v portální žíle)

 

Adams-Oliverův syndrom – fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny