cushinguv-syndrom-cushingova-choroba-priznaky-projevy-symptomyCushingův syndrom (anglicky Cushings’s syndrome/disease) je vzácné endokrinologické onemocnění, které je způsobeno dlouhodobou expozicí organismu nadměrným koncentracím kortizolu. Toto onemocnění je zapřičiněno buď nadměrnou tvorbou ACTH při adenomech hypofýzy mozku (asi 75 %), nebo primárně nadprodukcí kortizolu při tumorech kůry nadledvin (asi 25 %). V klinické praxi se ale nejčastěji setkáváme s tzv. iatrogenním Cushingovým syndromem, jenž vzniká v důsledku dlouhodobé léčby glukokortikoidy.

___

___

akromegalie-priznaky-projevy-symptomy-6Akromegalie je velmi vzácná hormonální porucha způsobená nadměrnou tvorbou somatotropinu - růstového hormonu v dospělosti. Nejčastější příčinou nemoci je nádor hypofýzy, kde se tento hormon vytváří, ojediněle ji může způsobit také tumor slinivky či plic. Nenápadné začátky a pomalý postup nemoci způsobují její pozdní odhalení. Je popisováno, že se v průměru každý rok objeví 3 noví akromegalici na 1 milion obyvatel.

___

___

hyperparatyreoza-zvysena-funkce-pristitnych-telisek-priznaky-projevyPrimární hyperparathyreóza je endokrinní (hormonální) onemocnění způsobené nadměrnou sekrecí parathormonu (hormonu příštítných tělísek) postihující více ženy ve středním věku a ve stáří.  V 80% je příčinou adenom (nezhoubný nádor) příštítných tělísek, dále jejich hyperplazií (zbytněním), výjimečně karcinomem.

___

___

jak-se-projevuje-porfyrie-priznaky-projevy-symptomyPorfyrie jsou onemocnění poruchy metabolismu hemu (součásti červeného krevního barviva) charakterizované hromaděním porfyrinu (jeho metabolitu) či jejich prekurzorů v tkáních, zvýšenou plazmatickou hladinou a zvýšeným vylučováním močí i stolicí. Dělíme je dle místa postižení enzymů na erytropoetické a hepatální. Dle klinického průběhu na akutní a neakutní.
___

___

chronicka-jaterni-porfyrie-PTC-porfyria-cutanea-tarda-priznaky-projevy-symptomyChronická jaterní porfyrie, porphyria cutanea tarda, PTC je autozomálně dominantně dědiční onemocnění, jedná se o nejčastější porfyrii. Enzymový defekt vede k nadprodukci a hromadění porfyrinů v játrech, plazmě a moči. Vliv na onemocnění – obzvláště na kumulaci v játrech mají také vliv zevní faktory jako alkohol, drogy, hepatitidy typu C i B.

____

____

hepatalni-porfyrie-akutni-intermitentni-porfyrie-priznaky-projevy-symtpomyHepatální porfyrie, akutní intermitentní porfyrie je autozomálně dominantní dědiční onemocnění. Defekt syntézy enzymů je především v játrech, v kostní dřeni je neporušená. Příznaky více vyjádřeny u žen a na syntézu hemu má vliv i menstruační cyklus. Podle převažujících příznaků dělíme formu abdominální, neurologickou a s psychickými příznaky, jednotlivé typy se mohou překrývat.

___

___

jak-se-projevuje-erytrohepatalni-porfyrie-priznaky-projevy-symptomyErytrohepatální porfyrie (anglicky erythro hepatic porfyria) je autozomálně dominantní onemocnění, je častější než Günterova choroba. Defekt enzymu jak v kostní dření a tak i v periferní krvi, jaterní tkáni. Diagnóza pomocí zvýšení koncentrace porfyrinu v červených krvinkách, biopsie jater. Terapie – ke zmírnění kožních příznaků pomocí betakarotenu, dále vitamín E. Prognóza vcelku příznivá. 

___

___

jak-se-projevuje-kongetinalni-erytropoeticka-porfyrie-priznaky-projevy-symptomyKongenitální erytropoetická porfyrie, Günterova choroba (anglicky congenital erythropoetic porfyria) je vzácné autosomalně recesivně dědičné onemocnění, u heterozygotů pouze laboratorně enzymatické odchylky. Jde o velice mutilujicí (poškozující) onemocnění. Je zde možnost prenatální diagnostiky.
___
___

jak-se-projevuje-hepatorenalni-syndrom-priznaky-projevy-symptomyHepatorenální syndrom (anglicky hepatorenal syndrome, HRS), je charakterizován akutním selháním ledvin při závažném průběhu jaterních chorob. Má funkční charakter, ledviny samy nejsou poškozeny. Podstatou jsou cirkulační změny v ledvinách podmíněné poruchou oběhu ve splanchnické oblasti (=orgánová, břišní dutina) vznikající v důsledku jaterní choroby což má za následek vazokonstrikci (stažení cév) v ledvinách a tím k jejich selhávání.  Je to závažný stav spojený s vysokou smrtností.

___

___

jak-se-projevuje-prechod-u-muze-andropauza-priznaky-projevy-symptomyMužský přechod neboli andropauza se vyskytuje u 80% mužů. Zbývajících 20% mužů se netýká. V léčbě se uplatňuje sex (který podporuje tvorbu mužského pohlavního hormonů) nebo substituce hormonu. Mužský přechod se rozvíjí avyskytuje průměrně od 39 let věku muže. Andropauza je stav, kdy hladina testosteronu klesně pod 7 nanomolů na litr.

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny