eisenmengeruv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyEisenmengerův syndrom (zkratka ES, Eisenmengerova reakce, tardivní cyanóza, anglicky Eisenmenger's syndrome) je definován jako proces, při němž dochází k levopravému zkratu způsobenému vrozenou srdeční vadou (defektem komorového septa nebo méně často defektem síňového septa). Ta vzniká již při nitroděložním vývoji srdce a způsobuje zvýšené proudění krve přes plicní cévy, což má za následek plicní hypertenzi, tím dochází ke zvýšeným tlakům v pravém srdci a následně tedy levopravému zkratu.
___
___

zlodejsky-fenomen-subclavian-steal-syndrom-priznaky-projevy-symptomySubclavian steal syndrom (zkratka SSS, anglicky subclavian steal syndrome, česky zlodějský fenomén) je stav, při kterém nedochází k dostatečnému průtoku krve podklíčkovou tepnou (a. subclavia). Toto je zapříčiněno její obliterací (ucpáním). Vzhledem k tomu, že je podklíčková tepna uzavřena, krev se do horní končetiny musí dostávat z jiného zdroje a to především z vertebrálních tepen, což však probíhá na úkor oběhu krve v mozku.
___
___

akutni-koronarni-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieAkutní koronární syndrom (Acute coronary syndrome, ACS) je označení používající se pro formy koronární nemoci, u nichž je příčinou ucpání či zmenšení průsvitu tepny zásobující srdce (tzv. koronární tepna, odtud název syndromu). Příčinou ucpání bývá nejčastěji trombus (sraženina) či aterosklerotický plát.
___
___

povrchovy-zanet-zil-thrombophlebitis-superficialis-priznaky-projevy-obrazek-fotografie-66Thrombophlebitis superficialis (Mondorova nemoc, povrchový zánět žil, Mondor's disease, Mondor's syndrome of superficial thrombophlebitis) vzniká nejčastěji v „křečových“ žilách, tzv. varikózně změněných. Nejčastěji bývá postižena žíla dolních končetin. Onemocnění není nějak vážné a snadno léčitelné.
___
___

syndrom-modre-kuze-priznaky-projevy-symptomy-2Syndrom modré kůže (blue skin syndrome) je velmi vzácný syndrom, který byl poprvé zaznamenán v 60. letech minulého století. Vyskytl se u rodiny Fugateových pocházející z Kentucky. Příčinou je zřejmě nedostatek kyslíku v arteriální (tepenné) krvi a tím dochází k tzv. cyanóze, tedy zmodrání pokožky. Cyanóza se běžně vyskytuje u lidí, kteří nemají dostatek kyslíku pro tkáně. Jde tedy o potenicálně život ohrožující stav.
___
___

takayasuova-arteritida-priznaky-projevy-symptomy-55Takayasuova arteritida (anglicky Takayasu arteritis, pulseless disease, occlusive thromboaortopathy, Martorell syndrome) je vzácné, systémové, zánětlivé onemocnění. Její příčinu bohužel dosud neznáme. Nejčastěji postihuje ženy ve fertilním (plodném) věku. Jde v podstatě o vaskulitidu (zánět cév), konkrétně nejčastěji aorty a jejích větví.
___
___

angina-pectoris-priznaky-projevy-symptomy-7Angina pectoris (zkratka AP, synonymem akutní koronární syndrom, Prinzmetalová angína, variabilní angína, anglicky acute coronary syndrome - ACS, chest pain, coronary artery spasms, microvascular angina, Prinzmetal's angina, stable or common angina, Unstable angina, Variant angina) patří mezi akutní formy tzv. ischemické choroby srdeční (ICHS).
___
___

mdloba-synkopa-priznaky-projevy-symptomy-0Synkopa (synonymně mdloba, anglicky fainting, syncope) je definována jako přechodná ztráta vědomí, která se vyznačuje rychlým nástupem a krátkým trváním a spontánní úpravou. Je způsobená celkovým nízkým krevním průtokem v mozku, který se nejčastěji vyskytuje u snížení krevního tlaku (hypotenze) často v kombinaci se sníženou hydratací (nedostatečným pitím tekutin).
___
___

ebsteinova-anomalie-malformace-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie-4Ebsteinova anomálie (Ebstein anomaly) je vrozená srdeční vada, pro níž je charakteristická změna polohy trikuspidální (trojcípé) chlopně, která se nachází mezi pravou síní a pravou komorou. Poprvé byla tato anomálie popsána doktorem Ebsteinem (odtud název této srdeční vady).

___

___

syndrom-zlomeneho-srdce-tako-tsubo-kardiomyopatie-priznaky-projevy-symptomySyndrom zlomeného srdce (angl. broken heart, apical balooning, Takotsubo cardiomyopathy) patří mezi kardiologická onemocnění. Charakteristické pro tuto kardiomyopatii je rozšíření hrotu levé srdeční komory. Tento stav je reverzibilní - vratný, a právě reverzibilita nálezu se v poslední době pokládá za podmínku diagnózy tako-tsubo kardiomyopatie. Toto onemocnění je tzv. katecholamin-dependentní, vyskytuje se proto u některých nemocných s feochromocytomem nebo u jinak zdravých jedinců, kteří prodělali silný psychický nebo fyzický stres.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny