wolffuv-parkinsonuv-whiteuv-syndrom-wpw-priznaky-projevy-symptomyWolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom (anglicky Wolff–Parkinson–White syndrome, zratkou WPW) je kardiologické onemocnění. Jde o typ srdeční arytmie s předčasnou aktivací srdeční komory cestou přídatného svazku převodního systému srdce, tzv. Kentova svazku. Toto onemocnění je převážně vrozené a patří k tzv. preexcitačnímu typu arytmie. Tuto poruchu poprvé popsal americký kardiolog Louis Wolff. Ze získaných příčin může WPW syndrom způsobit např. endokarditida nebo myokarditida.
___
___

ateroskleroza-arterioskleroza-kornateni-tepen-priznaky-projevy-symptomy-2Ateroskleróza (též arterioskleróza, anglicky atherosclerosis) je chronické progresivní degenerativní onemocnění cévní stěny, které se řadí mezi takzvané civilizační choroby. Jedná se o dlouhodobý proces, při němž dochází k "tuhnutí" cévní stěny a zužování jejího průsvitu za vzniku aterosklerotických plátů. Podstatou vzniku aterosklerotických plátů je ukládání aterogenních látek, zejména lipidů (tuků) ve stěně tepny.

___

___

jak-se-projevuje-tromboza-mezentericke-arterie-priznaky-projevy-symptomyTrombóza mezenterické arterie - velmi laicky řečeno "ucpaná tepna zásobující krví střeva" (anglicky mesenteric artery occlusion, thrombosis) je stav, kdy dojde ke koagulaci (sražení) krve v horní mezentrické tepně za vzniku trombu. Tato tepna zásobuje krví tenké, slepé a tlusté střevo, dále se podílí také na zásobení části slinivky břišní a ev. části žaludku. Ucpání mezenterické tepny krevní sraženinou má za následek ischemii (nedokrevnost) ve výše jmenovaných oblastech.

___

___

syndrom-komprese-panevni-zily-may-thurneruv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-2May-Thurnerův syndrom (anglicky iliac vein compression syndrome, May-Thurner syndrome) je způsoben kompresí společné pánevní žíly (vena iliaca communis), která je utlačována společnou pánevní tepnou (arteria iliaca communis). Tato tepna intimně naléhá na pánevní žílu a může ji vzhledem k rozdílnosti ve stavbě cévní stěny a tlakovému gradientu komprimovat, často proti tělu obratle.

___

___

jak-se-projevuji-bercove-vredy-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieBércový vřed (latinsky ulcus cruris venosum, anglicky ulcer of leg) je cévní onemocnění projevující se různě velikou, lokalizovanou ztráta kožní a podkožní tkáně, případně i jiných – hlouběji uložených tkání. Příčinou je těžší stupeň chronické žilní nedostatečnosti – městnající krev má za následek ischemii (neprokrvení, neokysličení) lokálních tkaní a tím jejich odumření (nekrózu).

___

___

jak-se-projevuje-nizky-krevni-tlak-hypotenze-priznaky-projevy-symptomyDlouhodobě opakovaně naměřené hodnoty, nižší než 100/60 mm Hg (torru) se označují jako hypotenze. Opakovaně měřený tlak krve nad 140/90 je pak hypertenze. Chronicky snížený krevní tlak je důsledkem poruchy regulačních mechanismů, které jsou zodpovědné za řízení krevního tlaku. Jde často o onemocnění periferních nervů. K poškození může dojít při cukrovce, vlivem nedostatku vitamínů nebo u alkoholiků. K chronické hypotenzi vedou i poruchy orgánů s vnitřní sekrecí, které ovlivňují dostatečný krevní tlak.

___

___

jak-se-pojevuje-syndrom-Klippel-Trenaunay-priznaky-projevy-symptomy-5Syndrom Klippelův Trénaunayův (anglicky Klippel Trenaunay syndrome) je vrozená anomálie postihující dolní končetinu. Jedná se o hypoplazii či aplázii (nevyvinutí či chybění) hlubokého žilního systému končetiny, kdy je povrchový žilní systém zachován. Potíže přicházejí obvykle až v dospělosti. Diagnostika se realizuje pomocí flebografie (kontrastní RTG zobrazení žil postižené končetiny). Léčba: terapie je symptomatická – elastické banzáže postižené končetiny, ošetření lokálních ulcerací (vředů). 

___

___

embolizace-plic-plicni-embolie-priznaky-projevy-symptomyPlicní embolie (anglicky pulmonary embolism) je závažné, život ohrožující postižení kradiovaskulárního systému, které znemožňuje normální průtok odkysličené krve do plic. Závažnost plicní embolizace je přímo úměrná velikosti embolu. Plicní embolie mají vždy nejistou až špatnou prognózu. Menší sraženiny je možné "rozpustit", větší sraženiny vedou často k rychlému úmrtí (mají fatální následky). Zdrojem embolizace jsou nejčastěji žíly dolních končetin.

___

___

jak-se-projevuje-syndrom-horni-dute-zily-priznaky-projevy-symptomy-3Syndrom horní duté žíly (anglicky superior vena cava syndrome) je soubor příznaku vyvíjející se při překážce toku v horní duté žíle. Příčinou jsou nejčastěji nádory mezihrudí (mediastina) – např. lymfom, dále nádory plic – jak zhoubné tak i ty nezhoubné,  dále může být důvodm trombóza horní duté žíly. Při zhoršení průtoku krve horní dutou žilou se začne žilní krev hromadit v oblasti hlavy, krku a horních končetin. 

___

___

jak-se-projevuje-srdecni-tamponada-priznaky-projevy-symptomyTamponáda srdce (srdeční tamponáda) je definována jako rychlé nahromadění tekutiny v osrdečníku (perikardiální dutině, perikardiálním vaku), omezující plnění komor natolik, že je život ohrožující v důsledku zhroucení cirkulace v důsledku snižování srdečního výdeje. Nejčastější příčinou jsou metastatická postižení perikardu (osrdečníku) při nádorovém onemocnění plic, další příčinou může být ruptura myokardu poškozeného předchozím infarkterm. 

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny