disekce arteria carotis interna priznaky projevy symptomyDisekce arteria carotis interna (anglicky carotid artery dissection) - spontánní disekce karotidy je relativně vzácnou, ale často přehlíženou příčinou cévní mozkové příhody, zvláště u mladých pacientů. Spontánní disekce je důsledkem trhliny v cévní stěně a následném vytvoření intramurálního hematomu.

___

___

koarktace-aorty-priznaky-projevy-symptomyKoarktace aorty (zúžení srdečnice, anglicky coarctation of the aorta) patří mezi vrozené srdeční vady. Jedná se o vadu poměrně častou. Koarktace aorty představuje zúžení aorty, které se nejčastěji vyskytuje v úseku pod odstupem levé podklíčkové tepny (a. subclavia). Takovéto zúžení aorty má za následek snížení krevního tlaku za zúžením a naopak jeho zvýšení před zúžením. Toto zúžení vede k poklesu tlaku za obstrukcí a k vzestupu tlaku před ní.

___

___

ischemicka-choroba-dolnich-koncetin-ichdkk-priznaky-projevy-symptomyIschemická choroba dolních končetin (zkratka ICHDKK, anglicky lower limb ischemia) Ischemická choroba dolních končetin je cévní onemocnění, které vzniká na podkladu aterosklerotického procesu postihující tepny dolních končetin. Aterosklerotický plát způsobuje postupné zužování průsvitu tepny a tedy k postupnému nedokrvení svalů a kůže v postižené oblasti.

___
___

fallotova-tetralogie-a-pentalogie-priznaky-projevy-symptomyFallotova tetralogie (anglicky tetralogy of Fallot, TOF) patří mezi nejčastější vrozené vady srdce. Jedná se o tzv. vadu cyanotickou, což znamená, že je u ní přítomna cyanóza (modré zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným prokrvením resp. okysličením tkání). Fallotova tetralogie je charakterizována kombinací čtyř anomálií.

___
___

cor-triatriatum-triatrialni-srdce-priznaky-projevy-symptomyCor triatriatum (triatriální srdce, anglicky triatrial heart) je vrozená vada srdce, při které je přítomna tenká membrána v oblasti pravé či levé síně a síň je tak rozdělena na dvě části. Srdce je pak tedy tvořeno třemi síněmi a dvěma komorami. Cor triatriatum představuje 0,1% všech vrozených srdečních vad a často (až v 50% případů) je spojena s dalšími srdečními vadami.

___
___

jaterni-veno-okluzivni-choroba-nemoc-vod-priznaky-projevy-symptomyJaterní veno-okluzivní choroba (veno-okluzivní onemocnění, VOD, anglicky hepatic veno-occlusive disease) je stav, při kterém dojde k ucpání některé z malých cév v játrech. Často se vyskytuje jako komplikace při vysoko dávkované chemoterapii před transplantací kostní dřeně. Kromě chemoterapie může být příčinou i požití rostlinných alkaloidů, jako je pyrrolizidin (v některých bylinných čajích). 
___
___

syndrom-karotickeho-sinu-priznaky-projevy-symptomySyndrom karotického sinu (anglicky carotic/carotid sinus hypersensitivity, CHS) je reakce baroreceptoru, který se nachází na krkavici, která je způsobena nadměrnou stimulací tohoto baroreceptoru. Následkem této reakce je snížení průtoku krve v mozku a tím vznikají závratě ad. symptomy. Tento syndrom se vyskytuje především u starších mužů a je častou příčinou nevysvětlitelných pádů, náhlého snížení krevního tlaku či mdlob.
___
___

syndrom-stredni-tridy-priznaky-projevy-symptomyEconomy class syndrom (syndrom střední třídy, anglicky economy class syndrome, ECS) je pojem, který se v poslední době dostává stále více do podvědomí. Týká se především cestujících v letadle, kteří cestují na dlouhé vzdálenosti třídou economy. Většinou se jedná o lety delší než 5 hodin.
___
___

keshanska-keshanova-nemoc-priznaky-projevy-symptomyKeshanská nemoc (anglicky Keshan disease) je onemocnění, které je řazeno mezi tzv. městnavé kardiomyopatie. Kardiomyopatie jsou onemocnění vlastního srdečního svalu. Městnavá znamená, že v takto postiženém srdci se hromadí krev. Příčinou Keshanské nemoci je nedostatek selenu a zároveň nákaza mutovaným kmenem viru ze skupiny coxsackieviry.
___
___

trombangitis-obliterans-buergerova-choroba-priznaky-projevy-symptomyTrombangitis obliterans (Buergerova choroba, Buerger's disease) je v dnešní době velmi vzácné onemocnění postihující především mladé muže a kuřáky. Bývá příčinou opakovaných amputací dolních i horních končetin. Bohužel ani dnes neznáme přesnou příčinu vzniku onemocnění. Pravděpodobně se uplatňují dědičné vlivy (více se vyskytuje u žluté rasy – Asie).
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny