otrava-formaldehydem-priznaky-projevy-symptomyOtrava formaldehydem (synonymně otrava methanalem, anglicky methanal poisoning). Formaldehyd (methanal) se řadí mezi jednoduché aldehydy. Použití je také v potravinářském průmyslu, kde je označován symbolem E 240, ale v České republice je jeho používání v potravinářství zakázáno.
___
___

Formaldehyd je bezbarvý plyn, který je velmi jedovatý a má šiplavý zápach. Vzhledem k jeho dobré rozpustnosti ve vodě, používá se 35-50% roztok v průmyslu pod názvem formalín. Formaldehyd najdeme také běžně v životním prostředí, ovšem působením UV záření se rychle přeměňuje na oxid uhličitý.

Co se týče jeho použití v průmyslu, tak nejčastěji jej najdeme jako součást lepidel na koberce, či překližky, odkud se může pomalu uvolňovat (je to ten známý „pach novoty“ např. u dřevotřískového nábytku). Dále se používá v textilním a fotografickém průmyslu či k výrobě barev. Neméně důležité je jeho použití jako konzervačního prostředku pro potraviny, léčiva, jako desinfekční prostředek (např. vodný roztok formaldehydu s fenolem, tetraboritanem sodným a glycerolem se nazývá Galli-Valeriův roztok a používá se k dezinfekci lékařských nástrojů) apod.

Do těla se formaldehyd dostane především při vdechováním či požitím. Jak v plicích, tak v trávící soustavě se poměrně rychle vstřebává. Jeho průnik přes kůži je velmi slabý. Jeho metabolity (kyselina mravenčí a oxid uhličitý) jsou vylučovány ledvinami a plícemi.


Jak se projevuje otrava formaldehydem - příznaky, projevy, symptomy

 • dráždí kůži, oči a dýchací cesty

 • příznaky podobné astmatickému záchvatu

 • záněty kůže a alergické reakce kůže

 • bolesti hlavy

 • zánět nosní sliznice

 • podráždění sliznic – při vysoké koncentraci poleptání až proděravění sliznice

 • zánět průdušek

 • otok plic

 • zánět plic

 • dráždí oči a vyvolává slzení – ve vyšší koncentraci až zákal rohovky či ztráta zraku

 • v těle se formaldehyd přeměňuje na kyselinu mravenčí, z čehož plyne:má karcinogenní (rakovinotvorné) účinky

  • zvýšení kyselosti krve

  • dušnost

  • snížení tělesné teploty

  • kóma

  • v závažných případech až smrt

  • poškození nervové tkáně

 

Otrava formaldehydem - obrázek, fotografie

 
obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny