otrava-fosgenem-priznaky-projevy-symptomyOtrava fosgenem (anglický název phosgene poisoning; fosgen anglicky - carbonyl chloride, phosgene; jiný název pro fosgen: dichlorid karbonylu, chlorid karbonylu, karbonyldichlorid, karbonylchlorid, oxychlorid uhličitý, chlorid kyseliny chlormethanové nebo dichlorid kyseliny uhličité). Fosgen je velmi toxická látka, která se při pokojové teplotě vyskytuje v plynném stavu. Tento plyn má nízkou rozpustnost ve vodě.
___
___

Fosgen je vyráběn a využíván v celé řadě průmyslových odvětví. Rozsáhlá expozice může nastat během průmyslových havárií. K malé expozici nejčastěji dochází tehdy, když je fosgen uvolňován ohříváním chlorovaných uhlovodíků. Fosgen byl používán v minulosti jako chemická zbraň a může být použit jako zbraň hromadného ničení. Lze poznat v ovzduší, jelikož zapáchá jako shnilé brambory.

Diagnostika se opírá především o fyzikální vyšetření, při kterém zjišťujeme poslechový nález a změny barvy kůže, která modrá v důsledku nedostatku kyslíku. Dále jsou rovněž využívány metody zobrazovací, jako je RTG snímek plic a vyšetření hladiny kyslíku v krvi. Lékař by měl také odebrat krevní obraz.

Léčba se liší podle toho, jak a na co fosgen působil. Pokud se jedná o kontakt fosgenu s očima, měly by být oči vypláchnuty fyziologickým roztokem nebo obyčejnou vodou po dobu nejméně 15 minut. Pacienti, kteří se fosgenu nadýchali, by měli dostat kyslík, bronchodilatancia (lék na rozšíření průdušek). Žádné antidotum (protilátka) k léčbě neexistuje, proto je léčba pouze symptomatická. 

Jak se projevuje otrava fosgenem - příznaky, projevy, symptomy

 • toxické hladiny jsou nízké
 • časné
  • slzení
  • podráždění spojivek projevující se pálením
  • pocit pálení v ústech či hrdle
  • otok hrdla a s tím související změny hlasu
  • puchýře na kůži
 • pozdní
  • kašel - zpočátku suchý, poté s příměsí hlenu
  • bolest na hrudi, pálení za hrudní kostí
  • dušnost – nejprve námahou, později i v klidu
  • změny chuti
  • příznaky související s nedostatkem kyslíku:
   • točení hlavy,
   • bušení srdce,
   • bolest hlavy,
   • nevolnost,
   • zvracení,
   • celková slabost.
 

Otrava fosgenem - obrázek, fotografieDalší články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny