jak-se-projevuje-otrava-metanolem-methanolem-priznaky-projevy-symptomyK otravě metanolem (metylalkoholem) obvykle dochází omylem záměnou za etanol ("klasický alkohol"). Samotný metanol není toxický, ale jeho metabolity při jeho odbourávání játry (kyselina mravenčí, formaldehyd), vedou k metabolické acidóze. Proto se v léčbě používá etanol, který obsadí vazebná místa na enzymu alkoholdehydrogenáze. Nejúčinnějším opatřením k eliminaci metanolu z těla je hemodialýza. Pacienti, kteří přežijí akutní otravu, jsou ohrožení trvalým poškozením zdraví a oslepnutím.

___

___

methanol-otrava-ethanolMetanol je chutí, barvou a zápachem podobný etanolu (klasickém alkoholu). Používá se jako přísada do  ředitel a rozpouštědel. Naneštěstí se jedná i o látku vznikající při nekvalitně prováděné destilaci alkoholu, což je případ nekontrolovaných palíren.

Série akutních otrav metanolem se vyskytla v září 2012 - více informací na novinky.cz

Otrava

Počáteční příznaky otravy metylalkoholem jsou podobné běžné opilosti. Vážné obtíže, tedy příznaky acidózy, se objeví až za více hodin, většinou za 18 až 24 hodin, interval je delší, když člověk pil i normální alkohol.
Postižený má bolesti hlavy, zvrací, vidí černobíle, rozmazaně a pak oslepne, má rozšířené zornice, zrychleně dýchá. Později je utlumen, může upadnout do bezvědomí či kómatu.  Má křeče, klesne mu tlak krve, srdce bije zrychleně nebo naopak zpomaleně (tachykardie / bradykardie).

Smrt nastává zástavou dýchání, tedy útlumem dechového centra v prodloužené míše.

Jak se projevuje otrava metanolem - příznaky, projevy, symptomy

 • zmatenost

 • příznaky opilosti

 • bolesti hlavy
 • bolesti břicha

 • zvracení
 • křeče

 • nepravidelnost v dýchání - Kussmaulovo dýchání (hluboké zrychlené dýchání hyperventilace, které vzniká při metabolické acidóze, hlubokým dýcháním se organismus zbavuje oxidu uhličitého a kompenzuje tak acidózu)

 • změna srdečního rytmu (tepu)
 • snížení tlaku krve

 • oftalmoskopicky na očním pozadí – překrvení (hyperémie) sítnice, otok (edém) papily,

 • černobílé vidění, vidění silulet (obrysů), rozmazané vidění, na závěr trvalá ztráta zraku (oslepnutí)

 • útlum vědomí až kóma, útlum dechového centra a smrt
 • sérum - v biochemických krevních hodnotách nacházíme známky závažné metabolické acidózy, je přítomna hyperosmolarita séra, je přítomen methanol

Léčba otravy methylalkoholem, metanolem a jednoduchý test na přítomnost methanolu v lihovině:

viz článek Jednoduchý domácí test na obsah jedovatého metylalkoholu v lihovině

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny