jak-se-projevuje-intoxikace-otrava-paracetamolem-priznaky-projevy-symptomy-lecbaParacetamol patří k nejpoužívanějším lékům proti bolesti (tedy analgetikům). Prodává se pod komerčními názvy Paralen, Panadol, Coldrex. Předávkování Paralenem či Panadolem (tedy paracetamolem) může mít za následek akutní selhání jater a někdy i ledvin. Je jednou z nejčastějších přičin akutního jaterního selhání. K akutnímu selhání může postačit dávka 7,5 mg u dospělých (15 tablet Paralenu - 1 tableta obsahuje 500 mg paracetamolu), u disponovaných jedinců (alkoholici či lidé s cirhózou jater) postačí i nižší dávky.

___

___

Denní dávka paracetamolu by neměla překročit 4 g (tj. 8 tablet Paralenu). Určité nebezpečí  mohou představovat volně prodejné léky. Často dochází k situaci, kdy pacient užije několik podobných přípravků najednou (Paralen s Panadolem), aniž by si uvědomil riziko předávkování. Obzvláště hrozí nebezpečí u dětí. Léčba a 1. pomoc  - vyvolat zvracení,  podání aktivního uhlí  (nejlépe do jedné hodiny po požití). Dále péče nemocničního zařízení - výplach žaludku, terapie antidotem. Protijedem je v tomto případě N-acetylcystein. Terapii zahajujeme vždy když byla požita potenciálně toxická dávka. Nejúčinější je pokud je podáno do 8-10 hodin po požití.  

Jak se projevuje otrava paracetamolem - příznaky, projevy, symptomy

fáze 1:

 • nechutenstvní

 • pocení

 • ospalost

 • nauzea (nevolnost na zvracení) a zvracení

fáze 2:

 • typicky dochází k přechodnému subjektivnímu zlepšení

 • v biochemických hodnotách vzestup aminotransferáz a prodloužení protrombinového času

 • tato fáze obvykle končí po 24-48 hod. od požití

fáze 3:

 • opět zhoršení celkového klinického stavu

 • nechutenství

 • nauzea (nevolnost na zvracení) a zvracení

 • bolesti břicha v pravém podžebří

 • někdy i bolesti v bedrech a snížení produkce moči (oligurie)

fáze 4:

 • nastává 5-10 dní po požití

 • stupňují se projevy selhání jater eventuálně i selhání ledvin

 • ikterus (žluté zabarvení kůže)

 • encefalopatie – kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí

  • zmatenost,

  • spavost,

  • letargie,

  • kóma

 • krvácivé projevy – především krvácení do zažívacího traktu

 • ke smrti dochází asi 7.-10. den po požití

Laboratorní změny v kostce

 • elevace jaterních enzymů, prognosticky nejvýznamnější je zvýšení celkového bilirubinu.

 • pokles albuminu (krevní bílkoviny)

 • prodloužení APPT(aktivovaný parciální tromboplastinový čas)

 • častá hypoglykémie (nízká hodnota krevního cukru)

 • vzestup AMS (pankreatické amylázy)

 • metabolická acidóza

 • postižení ledvin:

  • zvýšená hodnota urey,

  • zvýšená hladina kreatininu,

  • proteinurie (bílkovina v moči),

  • hematurie (krev v moči),

 • důležité je stanovit sérové koncentrace paracetamolu – nejdůležitější je koncentrace ve 4. hodině od podezření na předávkování

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny