otrava dusikem dusikova narkoza priznaky projevy symptomyDusíková narkóza (anglicky nitrogen narcosis). Dusík je inertní plyn, což znamená, že při běžném atmosférickém tlaku na nás nijak nepůsobí. Je-li však vdechován pod vysokým tlakem, objevují se u něj vlastnosti, které pozorujeme u anestetik (anestetia = látky, které nás omamují, nebo přímo uspávají).
___
___

Obecně je dusíková narkóza stav, který se může objevit při dlouhotrvajícím potápění v hloubkách větších než 35 metrů.

Diagnostika - příznaky dusíkové narkózy mohou být způsobené jinými faktory během potápění. Nicméně jsou-li přítomny tyto symptomy, musíme na narkózu myslet. Potvrzením je zmírnění příznaků při vystoupání do menší hloubky. Pokud by příčinou byl jiný stav, stejně je vystoupání blíže povrchu nezbytné.

Léčba - během první pomoci většinou jsou k řešení zranění způsobená změněným stavem vědomí a určitou neopatrností a bezmyšlenkovitým riskováním, případná potápěčská nemoc po rychlém vystoupání.

Jak se projevuje dusíková narkóza - příznaky, projevy, symptomy

 • pocit euforie
 • iracionální chování
 • poruchy soustředění
 • závrať
 • brnění a znecitlivění rtů, úst a prstů
 • extrémní únava (nemůže se vynořit)
 • panika (strhávání náustku, brýlí, ploutví)
 • iracionální činy (rychlé vynoření)
 • neschopnost posouzení situace
 • neschopnost koordinovat pohyby
 • ospalost
 • zmatenost
 • ztráta paměti
 • nekontrolovatelný smích nebo strach
 • halucinace
 • zvýšená intenzita sluchových a zrakových vjemů

 

Dusíková narkóza - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny