jak-se-projevuje-otrava-durmanem-priznaky-projevy-symptomyDurman (latinsky datura stramonium) obsahuje řadu alkaloidů, především pak skopolaminu. Látkami z durmanu se může člověk otrávit (anglicky datura intoxication). Toxické jsou listy, hlavně ale plody. Pro malé dítě již 20 semen představuje letální (smrtelnou) dávku. Terapie (léčba) při otravě durmanem představuje především co nejvčasnější výplach žaludku, podání aktivního uhlí, které zabrání dalšímu vstřebávání jedovaté látky, dále podání sedativ a physostigminu, beta-blokátorů. Někdy je třeba i řízené dýchání (umělá plicní ventilace). 

___

___

jak-se-projevuje-otrava-durmanem-priznaky-projevy-symptomy-2Jak se projevuje otrava durmanem - příznaky, projevy, symptomy

  • zčervenání kůže

  • suchost sliznic

  • mydriáza (rozšířené zornice)

  • zrychlený puls

  • kvalitativní porucha vědomí - dezorientace, zmatenost, agresivita, halucinace

  • retence moči (zadržování moče)

  • ileus (zástava střevní pasáže)

  • v případě neléčené otravy durmanem až kóma

  • respirační deprese (útlum dýchání)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny